Regisztráció

Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, ügyeljen a *-gal jelzett mezőkre!
Kérjük, hogy valós e-mail címet adjon meg, erre a címre fogjuk küldeni a regisztrációt hitelesítő e-mailt.
Felhasználói név*:
Jelszó*:
Jelszó mégegyszer*:
E-mail cím*:
Telefon:
Név / Cégnév*:
 
Postacím:
Irányítószám*:
Város*:
Utca, házszám*:
 
Számlázási adatok: (Postacímet másol)
Irányítószám*:
Város*:
Utca, házszám*:
 
Felhasználási feltételek:

I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Fortunaweb s.r.o. (Hlavná 2, 943 01 Stúrovo, Slovakia) ; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Fortunaweb.hu (http://www.fortunaweb.hu/ és http://www.fortunaweb.eu/) oldalain elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Fortunaweb.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.


II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei 1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a Szerencsejáték piac helyzetéről, hogy átfogó képet adjon a szerencsejátékok aktuális helyzetéről hazánkban és nemzetközi színtéren. A weboldal érint minden fajta, hazánkban és külföldön elérhető szerencsejátékot, információt ad róla, tanácsot és útmutatót ad a téma iránt érdeklődőknek és a szerencsejáték szervezőknek.

 2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fortunaweb bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.


III. A regisztráció 1. A teljesen ingyenesen olvasható tartalmakon túl a szolgáltatás egyes elemei regisztrációval és havi előfizetéssel vagy egyszeri fizetéssel vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.

 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

 3. A hírlevélre való regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását

 4. A regisztrációval létrejövő belső profil tartalmazza a regisztrációkor megadott adatokat, amelyek a felhasználónév kivételével bármikor módosíthatók. A módosításhoz e-mailben kiküldött megerősítő linkre való kattintás szükséges.

 5. A belső profilnak része a belső egyenleg, amely Felhasználó által bármikor feltölthető, és havi előfizetésre illetve extra fizetős cikkek kifizetésére használató fel.


IV. Ingyenes szolgáltatások 1. A FortunaWeb oldalán szerencsejátékkal kapcsolatos tartalmak jelennek meg, valamint a Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. játéktermek-összehasonlításai; programajánlók; tesztek; a szerencsejátékos oldalak bónuszainak összehasonlítása; stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom).

 2. A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.

 3. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.V. Fizetős szolgáltatások 1. A Szolgáltatói tartalmak havi díjas része az egyéni profilba való bejelentkezés és a havidíj kiegyenlítése után érhető el a felhasználók számára. A felhasználó a havi díjat online bankkártyás fizetéssel, Paypal-os fizetéssel, és átutalással egyenlítheti ki.Felhasználó a havi előfizetési díj fejében, annak a Fortunaweb s.r.o. számlájára való beérkezésétől (online fizetésnél azonnal) számított 30 napig olvashatja az előfizetéses tartalmakat.

 2. A Szolgáltatói tartalmak extra fizetős része az egyéni profilba való bejelentkezés után, az extra fizetős cikknél megjelölt díj kiegyenlítésével érhető el a felhasználók számára. A felhasználó kiegyenlítheti a havi díjat online bankkártyás fizetéssel, Paypal-os fizetéssel, és átutalással.Az összeg a Fortunaweb s.r.o. számlájára való beérkezése és a belső egyenlegen való jóváírása után (online fizetésnél azonnal) a felhasználó elolvashatja az extra fizetős tartalmat. A havidíjas előfizetés megléte nem előfeltétele az extra fizetős cikkek olvasásának.

 3. Az felhasználói egyenleg kezelése: A felhasználói egyenleg bármilyen összeggel feltölthető, és a feltöltött összeg tetszőlegesen felhasználható akár havidíj, akár extra fizetős tartalmak árának kiegyenlítésére. A felhasználó egyenlegébőltetszőleges számú hónap havidíja előfizethető, de egy felhasználó az saját nevén nyilvántartott online egyenlegéből csak a saját felhasználónevére vásárolhat előfizetést.

 4. Amennyiben a felhasználó a havidíjas cikkek és az extra fizetős tartalmak (együttesen: fizetős tartalmak) birtokába jutott, elállási joga nincsen.VI. Hírlevél 1. A Felhasználó a regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, lakcím, e-mail cím megadása). Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján aktiválhatja regisztrációját. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára.
VII. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik 1. Szerzői Jogok: A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.)

 2. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Fortunaweb oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

 3. Ilyen módon csak a regisztráció nélkül olvasható tartalmak linkelhetők át.
  Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

 4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.


VIII. Felelősség 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 4. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.


IX. Adatvédelem 1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.


Budapest, 2011-09-01
A felhasználási feltételeket elfogadom
Elmúltam 18 éves