Igazat adott a Kúria szerencsejáték ügyben a beperelt adózónak a NAV-val szemben

2015-03-24
Szakvélemény beszerzése nélkül, jogsértő döntést hozott az adóhatóság szakkérdésben – állapította meg a Kúria egy ügyben, és új eljárás lefolytatására kötelezte az adóhatóságot.

 

Az adozona.hu információi szerint a felperes adózó azt kifogásolta, hogy noha az adott ügyben különleges szakértelmet igénylő ténykérdés merült fel, a peres eljárás során indítványa ellenére nem került sor szakértő kirendelésére.

 

Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a felperes keresetét elutasította. Indokolása szerint az alperes eleget tett a tényállás-tisztázási és bizonyítási kötelezettségének. A határozat tényállását a konkrét ügyben lefolytatott ellenőrzés alapozta meg, amelynek tapasztalatait ellenőrzési jegyzőkönyv, mint közokirat tartalmazza, és az megfelelő bizonyíték a tényállás megállapításához. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltakat a felperes a közigazgatási és a peres eljárás során nem döntötte meg. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a tényállás további tisztázása érdekében nem szükséges a perben igazságügyi szakértő kirendelése.

 

A felperes felülvizsgálati kérelmében az ítélet hatályon kívül helyezését és a keresete teljesítését, másodlagosan az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását kérte. Álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 3. paragrafus (1) bekezdése, a 206. paragrafus (1) bekezdése, a 221. paragrafus (1) bekezdése, a 336/A paragrafus (2) bekezdése, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény (Szjtv.) 1. paragrafus (1) bekezdése, a 26. paragrafus (1) bekezdése, illetve a 29/A paragrafus (1) bekezdése előírásait.

 

Sérelmezte, hogy bár különleges szakértelmet igénylő ténykérdés merült fel az ügyben, a peres eljárás során indítványa ellenére nem került sor szakértő kirendelésére. Az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat kirívóan okszerűtlenül és logikátlanul mérlegelte, kirekesztve közülük az általa becsatolt szakértői véleményeket, és az indokolási kötelezettségét sem teljesítette teljes körűen. Álláspontja szerint a perben felmerült jogkérdés eldöntését szakkérdés vizsgálata és az egyértelmű tények megállapítása kell, hogy megelőzze.

 

A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem alapos. További részletek az adozona.hu-n olvashatók.