Tájékoztató a játékkaszinók alapításának, működtetésének alapfeltételeiről

A játékkaszinók alapításának, működtetésének feltételeit a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) valamint, az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet  (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza.

A magyar jog különbséget tesz a kizárólag a „játékteremben” üzemeltethető pénznyerő automaták működtetésére vonatkozó és a játékkaszinóban folytatott szervező tevékenység között. Míg a pénznyerő automaták játékteremben történő működtetése liberalizált tevékenység, addig a játékkaszinóban szervezett szerencsejáték állami monopólium, így ilyen tevékenységet folytatni csak az állam többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezet, illetve 100%-ban állami játékszervező tulajdonában lévő gazdasági társaság útján, vagy az állam által átengedett koncesszió alapján lehetséges. A játékkaszinók I. vagy II. kategóriájúak. A koncesszióban történő játékkaszinó üzemeltetési jogának elnyerését a nemzetgazdasági miniszter erre vonatkozó pályázati kiírása előzi meg.

A törvényi előírás szerint az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott egyes tervezési- statisztikai régiókban a nemzetgazdasági miniszter egyidejűleg egy koncesszióban vevőnek, az állam többségi részesedésével működő gazdasági szervezetnek vagy az állami játékszervező kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak engedheti át az I. kategóriába sorolt játékkaszinó működésének jogát.

A koncessziós pályázat kiírásához a játékkaszinó helye szerint érintett önkormányzat képviselő-testületének, Budapesten a fővárosi önkormányzat közgyűlésének egyetértése is szükséges.

A nemzetgazdasági miniszter a koncessziós pályázat nyertesével köti meg a játékkaszinó működtetésére vonatkozó, határozott időre - de I. kategóriájú kaszinó esetén legfeljebb 20 évre, II. kategóriájú kaszinó esetén legfeljebb 10 évre - szóló koncessziós szerződést, melyet külön pályázat kiírása nélkül egy alkalommal, eredeti időtartamának legfeljebb felével meghosszabbíthat. A koncessziós jogot elnyerőnek a Szjtv-ben meghatározott olyan gazdasági társaságot (koncessziós társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt is a részvények, üzletrészek, illetőleg szavazatok többségével rendelkezik, és kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a gazdasági társaságban tulajdonosként érvényesíteni fogja. 

A koncessziós jog tulajdonosának koncessziós díjat kell fizetnie, mely:

- Budapesten és Pest megyében évente I. kategóriájú kaszinó esetén legalább 600 millió forint, II. kategóriájú kaszinó esetén évente legalább 350 millió forint;
- az ország más területein I. kategóriájú kaszinó esetén legalább 500 millió forint, míg II. kategóriájú kaszinó esetén évente legalább 50 millió forint. 

(A koncessziós díjat évente valorizálni kell.) 

A játékkaszinó üzemeltetéséhez szükséges mindezeken túl a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: SZEF) engedélye is, melyet a koncessziós jog birtokában történő üzemeltetés esetén a koncessziós szerződés megkötése, az állami monopóliumként üzemeltetőnek pedig a nemzetgazdasági miniszter hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése után kell megszerezni.

  • I. kategóriába tartozó Játékkaszinót kizárólag e célból létrehozott, legalább 1 milliárd,
  • II. kategóriába tartozó játékkaszinót kizárólag e célból létrehozott, legalább 100 millió forint, a fővárosban és Pest megyében üzemeltetett játékkaszinó vonatkozásában legalább 300 millió forint alap- vagy törzstőkével rendelkező gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság) működtethet. 

Játékkaszinó hírközlő eszköz és rendszer útján nem működtethető.

A működtetés során kaszinójáték hírközlő eszköz és rendszer útján nem folytatható.

A játékkaszinó játékadója – ideértve a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automatát is – ha az adóévben elért tiszta játékbevétel összege 0-5 milliárd forint között van 30%, 5 milliárd 1 forint-10 milliárd forint között 1 milliárd 500 millió forint és az 5 milliárd forinton felüli rész 25%-a, 10 milliárd 1 forinttól 2 milliárd 750 millió forint és a 10 milliárd forinton felüli rész 10%-a.

A SZEF engedély kiadására, továbbá a szervezői tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket a Szjtv. és a Vhr. tartalmazza. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya a játékkaszinót (vagy elektronikus kaszinót) működtetőkre terjed ki. Ezért a játékkaszinóba belépő játékosok azonosítását, a törvényben felsorolt okiratok alapján, a kaszinónak el kell végeznie. (A játékkaszinóba történő belépést az üzemeltető belépődíj fizetéséhez kötheti.)

A játékkaszinót pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a Pmt-ben előírtaknak megfelelően bejelentési kötelezettség terheli.

A játékkaszinó üzemeltetője a Vhr-ben, valamint a saját részvételi szabályzatában rögzített esetekben meghatározott időre vagy véglegesen kitilthatja a játékost a kaszinóból, illetve attól a belépést megtagadhatja.

A Magyarországon működő játékkaszinók legfontosabb adatai

(Az üzemeltető gazdasági társaságok és a játékkaszinók elérhetőségei megegyeznek.)

Játékkaszinó elnevezése
Üzemeltető gazdasági társaság elnevezése, székhelye, telefonszáma
Működési engedély érvényessége
Üzemeltetés jogcíme
Üzemmód
Las Vegas Casino Las Vegas Casino Kft 1051 Budapest Roosevelt tér 2. +36/1/317-6022 2014.12.31 koncesszió vegyes (HUF/EUR)
Tropicana Casino Belvárosi Kaszinó Kft 1051 Budapest Vigadó u. 2. +36/1/266-3062 2014.12.31. koncesszió vegyes (HUF/EUR)
Casino Sopron Casino Sopron Kft. 9400 Sopron Liszt F. u. 1. +36/99/512-350 2015.12.31. koncesszió vegyes (HUF/EUR)

A játékkaszinók hazai érdekképviseletét a Magyar Kaszinó Társaságok Szövetsége látja el. (1051 Budapest, Vigadó u. 2. Tel.: +36/1/266-3062, Török Judit)

Címkék: jogi háttér, kaszinó,