Még mindig 992 dohánykoncesszió vár gazdára

2013-12-05
December 18-án teszi közzé a Nemzetidohány azt a listát, ami a még pályázható dohányboltok listáját tartalmazza.

 

Egy évvel ezelőtt jelent meg az első trafikpályázat, és még mindig van 992 darab ki nem osztott, vagy visszaadott dohánykoncesszió. A Nemzetidohány tájékoztatása szerint a koncessziós jogok az alábbiakból tevődnek össze:

 

- az 1. pályázati körben a koncessziós szerződést gyakorlóként alá nem írók,

- a 2. pályázati körben a koncessziós szerződést jogosultként alá nem írók

- a 2. pályázati körben nem volt érvényes pályázat az adott településre

- a 2. pályázati körben benyújtott pályázattal nem érintett települések

- a 3. pályázati körben benyújtott pályázattal nem érintett települések

- az 1 pályázati körben megkötött koncessziós szerződés megszűnt, tekintettel arra, hogy a koncessziós szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a koncesszió jogosultja nem kezdte meg a tevékenységét

- az 1. pályázati körben megkötött koncessziós szerződés megszűnt, tekintettel arra, hogy a koncessziót gyakorló egyéni vállalkozó elhalálozott

 

Kik pályázhatnak?

 

1. Pályázó lehet minden olyan, 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a Pályázati kiírásban megfogalmazott követelményeknek. 

 

2. A koncesszió-köteles tevékenység folytatásának feltétele, hogy az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a pályázat nyertesének meg kell szereznie vagy igazolnia kell: 

 

a) az egyéni vállalkozásra való jogosultságot, vagy saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság alapítását, amelynek legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért, 

valamint 

 

b) a dohánytermékek jövedéki ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság) a kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti a koncessziót gyakorló nevére szóló engedélyét.

 

 

A koncessziós díj az alábbiak szerint alakul:

 

2.000 fő alatti település 100 000 (nettó Ft) /db / év 

2.000-10.000 fős település 160 000 (nettó Ft) /db / év 

10.000 fő feletti település 200 000 (nettó Ft) /db / év 

Budapest, MJV, megyeszékhely 240 000 (nettó Ft) /db / év 

 

A pályázati díj 25.000 Ft+ÁFA/pályázat.