Bepillantás az Ötöslottó világába

2014-01-23
Sokan ismerik ezt az egyszerű játékot, de vajon mindent tudunk róla? Most, hogy majdnem 2 milliárd forint a főnyeremény, érdemes elmélyedni pár részletben. Ötöslottó kisokos játékosok és nyertesek részére.

 

Halmozódás

 

Amennyiben senkinek sem sikerül helyesen megtippelnie mind az öt kisorsolt számot, a telitalálatért járó nyeremény hozzáadódik a következő heti nyeremény összegéhez.

Ez a halmozódás legfeljebb 1 évig tarthat. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a Részvételi Szabályzat alapján felosztják a többi nyertes között. Nem csupán a jackpot, vagyis a telitalálat nyereménye halmozódhat, hanem a 2, 3 és 4 találatoké is, de ez nem jellemző.

 

Mikor és hol lehet Ötöslottó játékot feladni?

 

• Vasárnap 5:00 és szombat 17:30 között. 

• Bármely online terminállal rendelkező értékesítőhelyen – az értékesítőhely nyitvatartási ideje alatt – vagy interneten illetve telefonon, SMS-ben és ATM-en. 

• Akár okostelefonon keresztül is lehet lottózni, a Google Play-ben és App Store-ban elérhető Okoslottó alkalmazás segítségével

 

Mikor és hogyan lehet jelentkezni a nyereményért? 

 

1. Kisnyeremények esetében: 200 000 Ft alatt 

A kisnyeremények kifizetése készpénzben történik, legkésőbb a sorsolást követő hét 2. munkanapjától kezdődően. A kisnyeremények az átvételi igazolás egyidejű bemutatása mellett bármelyik online terminállal rendelkező értékesítőhelyen felvehetők.

 

2. Nagynyeremények: 200 000 Ft felett  

Nyereményigénylés alapján vehetők fel, átutalással kerülnek kifizetésre.

 

3. Rendkívül nagy összegű nyeremények (300 millió forint felett):

Külön telefonszámot tartanak fenn a jelentkezés céljából, az ún. nagynyertes vonalat – a nyertesnek ezen a sorsolás napjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie. Az első telefonbeszélgetés során a Szerencsejáték Zrt. munkatársa először is meggyőződik arról, hogy a vonal túlsó végén valóban a nyertes van. Az azonosítást a játékszelvényen lévő információk segítik, ezeken ugyanis számos olyan adat található, amit csak a szelvény birtokosa ismerhet, ezért könnyűszerrel tudnia kell a választ például a következő kérdésekre: 

  • Hol és mikor játszotta meg a szelvényt? 
  • Hány mezővel játszott? 
  • Mi volt a harmadik mező harmadik száma? 
  • Mi volt a negyedik mező legkisebb száma? 

 

A nyeremény felvételéhez egy személyes találkozóra is szükség van, ennek egyeztetésére a „tesztkérdésekre” adott helyes válaszok után kerülhet sor. A kifizetési eljárás lefolytatására a Szerencsejáték Zrt. által meghatározott helyen és időben kerül sor. A találkozón első lépésként – a játékszelvényen található biztonsági azonosító kód ellenőrzése céljából – elkérik a szelvényét, és átfuttatják azt egy terminálon éppúgy, ahogyan a lottózós ellenőrizné, amikor a lottózóban valaki a kettes találatát szeretné beváltani. Ezután rögzítjük a nyertes személyes adatait. 

 

A nyeremény kifizetése minden esetben banki átutalás útján történik, magyarországi lakossági forint folyószámlára. A nyereményfelvétel után nem tartják a kapcsolatot a nyertesekkel. 

 

Fontos tudnivalók nyertesek részére:

 

• A nyertes mindenképp vigyázzon a szelvényére, tartsa magánál – csakis ennek ellenében kaphatja meg a nyereményt!  Aláírni nem szükséges, ezt a cég úgysem veszi figyelembe.

• Minden nyeremény nettó nyeremény, a személyi jövedelemadó összegét a Szerencsejáték Zrt. kifizetéskor levonja és befizeti az adóhatóságnak, a befizetésről bizonylatot ad a nyertes részére.

• Több telitalálatos esetén annyi részre oszlik a nyeremény, ahány telitalálat születik (pl. 2012-ben a 4 milliárdos nyereményt két szerencsés játékosunk vitte el) 

 

A sorsolásról: Ki ügyel a sorsolások tisztaságára? 

 

Minden sorsolási eszközt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatósága engedélyezi és hitelesíti. A hitelesítési eljárásra 2 évente kerül sor. Az eljárás során ellenőrzik a sorsoláshoz használt számgolyók fizikai tulajdonságait, például a golyók átmérőjét, a színüket, vagy azt, hogy össze lehet-e őket nyomni, esetleg lehetséges-e vízzel átitatni őket.  Természetesen eltérő paramétereket vizsgálnak a kézi és gépi golyóknál. Az ellenőrzéseket követően a számgolyókat leplombálva adják át a Szerencsejáték Zrt. munkatársainak. A plombát ezt követően kizárólag  közjegyző jelenlétében lehet feltörni, illetve közjegyző jelenlétében használhatják az eszközöket.  Sorsolás után a közjegyző újra lezárja a golyókészleteket. Azt, hogy a sorsolási eszközöket ennek megfelelően kezelik-e, illetve, hogy hitelesített eszközöket használják-e  a NAV SZEF (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya) is  rendszeresen ellenőrzi. 

 

Ezen kívül a Sorsolási Bizottság is ügyel a személyi és technikai feltételek meglétére, a szabályok betartására, a sorsolások biztonságos lebonyolítására, illetve arra, hogy a sorsolás eredménye eljusson a SzZrt. központjába, a Játék Rendszer Osztályra. A Bizottság elnöke a SzZrt. bármelyik vezetője lehet, a gyakorlatban a Sorsolási Osztály munkatársai látják el ezt a feladatot. Minden sorsolás nyilvános. 

 

Forrás: Szerencsejáték Zrt

Címkék: lottó, ötöslottó,