Archív információk

Tájékoztató a személyi megfelelőség igazolásáról
A szerencsejáték-szervező tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás során a NAV Központi Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: SZEF) megvizsgálja, hogy a kérelmező a szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi, gazdasági feltételeknek megfelel-e, alkalmas-e a kérelmezett szerencsejáték-szervező tevékenység folytatására. Bővebben >
Javaslatok a szerencsejáték piacról
2010-09-13
„A Szerencsejáték törvény 1991. augusztus 16-án lépett hatályba. Ezzel alakulhatott ki Magyarországon valójában a szerencsejáték piac. Vitathatatlan, hogy az Szjtv. hatálybalépésével a szerencsejátékok szervezése átláthatóvá vált, nőtt a piaci szereplők jogbiztonsága és a törvény ezzel elősegítette a feketegazdaság visszaszorítását, továbbá a terület általános társadalmi megítélésének pozitív irányba történő befolyásolását. Az így kialakult piaci szerkezet – a viszonylagos piaci egyensúly mellett – biztosítja az állami bevételeket, és lehetővé teszi az ágazat folyamatos fejlődését. Az adott piaci viszonyokba történő bármilyen állami beavatkozás körültekintést igényel, mert az nem kívánatos piaci és társadalmi hatásokat vonhat maga után.” (Nemzeti Szerencsejáték Stratégia 2009). Bővebben >