A EU lezárja a szerencsejátékkal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásokat és panaszokat

2017-12-11
Az uniós jog stratégiaibb szempontú érvényesítésére vonatkozó politikai elkötelezettségével összhangban az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy lezárja a szerencsejátékokkal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásokat és panaszkezelést.

  

A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság kezdettől fogva az általa meghatározott politikai prioritásokra összpontosít, és eltökélten törekszik azok megvalósítására. Ez a politikai attitűd jellemzi a Bizottság intézkedéseit a kötelezettségszegési ügyek terén is. Az ”Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén” című közleményében a Bizottság meghatározza azt a megközelítést, amely az ügyek közötti stratégiai szempontú prioritások felállítását, valamint a különböző köz- és magánérdekek gondos mérlegelését célozza.

 

Ennek szellemében a Bizottság úgy határozott, hogy lezárja az online szerencsejátékok területén több tagállam ellen is indított kötelezettségszegési eljárásait, valamint a vonatkozó panaszok kezelését.

 

Az Európai Unió Bírósága több ízben is elismerte a tagállamok jogait a szerencsejáték-szolgáltatások korlátozására, amennyiben ezt közérdekű célok, például a kiskorúak védelme, a játékszenvedély elleni küzdelem, illetve a szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem kellően indokolják. A Bizottság elfogadja a tagállamok által a szerencsejáték-szolgáltatások szabályozása során szem előtt tartott közérdekű célok szélesebb körű politikai legitimitását. Ugyancsak méltányolja a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy korszerűsítsék az online szerencsejátékkal kapcsolatos jogi kereteiket, átcsatornázzák a polgárok igényeit a szabályozatlan kínálatról az engedélyezett és felügyelt weboldalakra, és biztosítsák a szolgáltatói adók megfizetését. Mindezt szem előtt tartva a Bizottság számára nem bír kiemelt fontossággal, hogy az uniós egységes piac előmozdítása érdekében éljen kötelezettségszegési eljárás indítására vonatkozó hatáskörével az online szerencsejáték-szolgáltatások területén.

 

A Bizottság továbbra is támogatja a tagállamok erőfeszítéseit az online szerencsejátékokkal kapcsolatos nemzeti jogi kereteik korszerűsítése és a nemzeti szerencsejáték-szabályozók közötti együttműködés megkönnyítése terén.

 

Háttér-információk

 

Figyelembe véve az Európai Unió Bíróságának a szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti szabályozást érintő számos ítéletét is, a Bizottság úgy véli, hogy a szerencsejáték-ágazatban a nemzeti bíróságok hatékonyabban tudják kezelni a panaszokat. A panaszosokat ezért arra bíztatja, hogy az ágazatban az uniós joggal kapcsolatosan felmerülő problémák esetén nemzeti jogorvoslati lehetőségeket vegyenek igénybe.

 

A tagállamok önállóan szervezhetik szerencsejáték-szolgáltatásaikat, ideértve az adózás szintjét is, feltéve, hogy tiszteletben tartják a Szerződésben biztosított alapvető szabadságokat. Az Európai Unió Bírósága hozzájárult azon kérdés tisztázásához, hogy az egységes piac elveivel kapcsolatos mely korlátozások igazolhatók olyan közpolitikai célkitűzések fényében, mint például a fogyasztók és a kiskorúak védelme a szerencsejátékok terén.

 

A Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak az engedély nélküli szerencsejátékok elleni küzdelemre, a kiszolgáltatott polgárok védelmére és az egyéb illegális tevékenységek megakadályozására irányuló erőfeszítéseikhez. Az online szerencsejátékokról szóló 2012. évi közleményt követően a Bizottság számos intézkedést hozott: többek között ajánlásokat tett az online szerencsejáték-ágazattal kapcsolatos fogyasztóvédelemről és reklámozásról, ösztönözte a fokozottabb közigazgatási együttműködést, valamint felállította az EGT szerencsejáték-piaci szabályozók szerencsejátékokkal foglalkozó szakértői csoportját a helyes gyakorlatok cseréjére, a közigazgatási együttműködés megkönnyítésére és a bizalom növelésére. A fentieken túlmenően a szerencsejáték-ágazat tekintetében olyan területekre vonatkozó uniós szabályok is alkalmazandók, mint például a pénzmosás elleni küzdelem.

 

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Címkék: jogi háttér,