Újabb módosító javaslat a szerencsejáték törvényhez

2013-05-14
A Rogán Antal vezette Gazdasági és informatikai bizottság módosító javaslatot adott be a módosítás alatt álló szerencsejáték törvénnyel kapcsolatban.

 

A T/10858/8 számú javaslat szerint a szervező a következő adatokat kell, hogy rögzítse a játékosokról:

- családi és utónév, születési családnév és utónév

- lakcím

- állampolgárság

- azonosító okmány típusa, száma

- születési hely és idő

 

A játékos személyazonosságának ellenőrzése érdekében a szervező elektronikus úton megkeresheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást.

Ha az ellenőrzés nem támasztja alá az egyezőséget a szervezőnek be kell kérnie az adatokat igazoló okmányok másolatát.