Szabálymódosításokkal védi a sportág tisztaságát az MLSZ

2012-02-15
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szabálymódosításokat vezet be a játék tisztaságáért, melyek szerint a bundabotrányban gyanúba került sportemberek jogerős ítéletig nem térhetnek vissza.


Az MLSZ jogi apparátusának tagjai (gyakorló bírók, ügyészek és ügyvédek) az elnökség felkérésére megvizsgálták a hatályos szabályokat, és végül egyhangúan döntöttek arról, hogy - a fogadási csalásokkal összefüggésben kialakult jogi helyzet miatt, a sportág tisztaságának megvédése érdekében - szabálymódosításokra van szükség, amelyeket elnökségi határozatban is rögzítettek.


A Versenyszabályzat és a Fegyelmi Szabályzat módosításait a fogadási csalások ügyében zajló nyomozások elhúzódása indokolta, mert a jogerős ítéletek megszületéséig akár évek is eltelhetnek, és eddig vitatott volt, hogy a csalással, vesztegetéssel gyanúsított labdarúgók, játékvezetők, sportszakemberek, ügynökök az ítéletig tartó átmeneti időszakban folytathatják-e sporttevékenységüket.


Az új versenyszabályzat ezzel kapcsolatban így rendelkezik:


"Az a sportszakember, továbbá labdarúgó, aki ellen labdarúgó-mérkőzés eredményének vagy eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása okán közvádas, szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult, az MLSZ versenyrendszerében semmilyen tevékenységet nem folytathat az eljárás jogerős befejezéséig, megszüntetéséig."


A fegyelmi szabályzatban megjelenő új passzus szerint a fogadási csalásért jogerősen elítélt labdarúgókat, sportszakembereket, súlyos esetben, a Sporttörvény módosítása miatt, akár örökös eltiltással is sújthatják.


"Az a sportszakember, továbbá labdarúgó, akit labdarúgó-mérkőzés eredményének vagy eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása miatt közvádas, szándékos bűncselekmény elkövetéséért a bíróság jogerősen elítélt, az olyan mértékben sérti a labdarúgás fair play szellemét, etikai normáit, gazdasági érdekeit, hogy a fegyelmi bizottság köteles eljárni és az alábbi büntetéseket kiszabni:

- eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől-egytől tíz évig terjedő időtartamra.

- végleges eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől."


 A fenti rendelkezések március elsejével lépnek életbe.


- Az elnökség azt a vákuumot tölti ki ezzel a határozattal, amely a meggyanúsított sportszakember, továbbá labdarúgó jogerős ítélet előtti, versenyrendszertől való távoltartását fogalmazza meg. Üzenete pedig az, hogy azok a nézők, akik március elsejétől helyet foglalnak a lelátón, ne olyan labdarúgót vagy edzőt lássanak, akire fogadási csalás vagy bundázás árnyéka vetül – fogalmazott a szabályzatok módosításáról dr. Borbély Zoltán, a Jogi- és Sajtóiroda vezetője.


Forrás: MLSZ