Nem nyertél Audit a Tippmixprón? Lehet, hogy apád tehet róla!

2013-11-07
Október folyamán sok csalódott sportfogadó olvasónk keresett meg minket azzal kapcsolatban, hogy részt vettek a Tippmixpro nyereményjátékán, mégsem nyertek semmit. A csalódás mértéke fokozódott annak hatására, hogy a Szerencsejáték Zrt. csak minimális tájékoztatást adott a sorsolás lezajlásáról, és semmit nem közölt a szerencsés nyertesek kilétéről.

 

A csalódottság tehát gyanúsítgatásba és találgatásba ment át a sportfogadók körében; vajon megtartották-e egyáltalán a sorsolást? Miért nem közlik a nyertesek nevét?  

A sportfogadási fórumokon felmérések zajlottak, hogy az ottani felhasználók közül hányan "neveztek" a nyereményjátékra, és közülük hányan nyertek. Kiderült, hogy az egész közösségben csak egy ember van, aki  2500 Ft-ot nyert, és ez nem volt elég bizonyíték a többiek számára a játék tisztaságára, ezért fordultak hozzánk.

 

Megkerestük tehát a Szerencsejáték Zrt. Kommunikációs osztályát, ahol a sorsolás részletei iránt érdeklődtünk. Meglepő módon minden kérdésünkre válaszoltak, amit ezúton is köszönünk, így olvasóink elé tudjuk tárni azokat. A megküldött jegyzőkönyvből megtudtuk a sorsolás menetét, és pár érdekes részlet is megvilágosodott előttünk.

 

A Szerencsejáték Zrt. a válaszában először azt magyarázza meg, hogy miért nem hozták nyilvánosságra a nyertesek neveit (holott szerintünk ez PR/marketing szempontból előnyös lenne a cégnek): 

"A Rio 2014 promóciós játék játékszabályzatában nem lett előírva a nyertesek bármilyen beazonosíthatóságának nyilvánossá tétele, a nyertesek adatainak védelme érdekében. A Rio 2014 promócióban online játékosok vesznek részt, akik egy publikusan elérhető weboldalon keresztül lépnek be a saját profiljukba, ami a személyes adataikat tartalmazza (bankszámlaszám, szem. ig szám, lakhely stb.) Online játékosaink adatainak védelme, biztonsága érdekében nem tartottuk indokoltnak, hogy a nyertesek beazonosítását lehetővé tevő információkat hozzunk róluk nyilvánosságra, mert ez akár visszaélésekre is okot adhat."  

Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy véleményünk szerint ez túlzott óvatosság a részükről, hiszen legalább a nyertesek felhasználónevét (vagy annak egy részletét) közölhették volna, így a hosszú lista már nem szült volna ekkora bizalmatlanságot a céggel szemben. A felhasználónevek egyediek, és ha okosan vannak kiválasztva, az égvilágon semmilyen személyes adatot nem árulnak el tulajdonosukról.

 

Megtudtuk azt is, hogy hány "pályázat" érkezett be a játékra. Kicsit félrevezető az elnevezés, hiszen a játékosoknak semmilyen pályázatot nem kellett benyújtaniuk, csupán a megadott összaghatárig (5.000 Ft) játszani a szimpla, egy másik összeghatárig (10.000 Ft) pedig a dupla esély eléréséig. Akik ezen felüli összeggel játszottak, már nem kaphattak további plusz esélyt a játékban. Minden fogadó, aki  minimum 5000 forint értékben játszott szeptember hónapban, automatikusan részt vett a sorsoláson.

 

A résztvevők száma tehát a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint így alakult: 

"A Rio 2014 játékban szeptemberben szimpla eséllyel, 5.000 Ft-ért fogadó játékosok 10.492-en voltak, míg a dupla eséllyel, 10.000 Ft-ért fogadó játékosok 7.514-en."

Gyors összeadással így tehát kiszámolható, hogy összesen 18.006 játékos izgulhatott az október eleji sorsoláson a nyereményért, miközben az autó megnyerésére 1:25.520 vagy 2:25.520 esélyük volt a fogadott összegtől függően. Sokkal jobb, 1:25,5 illetve 2:25,5 esélyük volt valamelyik feltöltési összeget megnyerni, az említett sportfogadási fórumon tehát vagy a pechesebb játékosok szólaltak meg, vagy lehetett valami egészen más is a probléma?

 

A sorsolás lezajlásáról a nekünk megküldött közjegyzői jegyzőkönyvből az alábbiakat tudtuk meg:  

"A sorsolás közjegyző jelenlétében, az alábbi módon zajlik:

A Sorsolási Osztály az adatállományból számítógép segítségével, alapszámos sorsolással kisorsolt 1051 db pályázatot a következők szerint: 

A sorrendben első 1001 db pályázatot az Interaktív Játék Főosztály munkatársai egyenként leellenőrzik, hogy megfelel-e a kiírt feltételeknek. Az érvénytelen pályázatok helyére a tartalék pályázatok kerülnek a kisorsolásuk sorrendjében. Az ellenőrzést követően kerül megállapításra véglegesen az 1001 nyertes személye.

Az ellenőrzést követően a nyertesek nyereménye a következő:

Az első nyertes nyereménye 1db Audi Sedan Sportback típusú személygépkocsi, a sorban 2-től 101-ig következő 100 érvényesen pályázó nyereménye 10.000 Ft értékű Tippmixpro feltöltés, a következő 102-től 401-ig 300 érvényesnek nyilvánított pályázó nyereménye 5.000 Ft értékű Tippmixpro feltöltés, a 402-1.001-ig 600 érvényesen pályázó nyereménye 2500 Ft értékű Tippmixpro feltöltés."

 

Nyeremény   Nyeremények száma
Audi A3 Sportback személygépkocsi 1 db
10.000 Ft értékű Tippmixpro feltöltés  100 db
5.000 Ft értékű Tippmixpro feltöltés 300 db
2.500 Ft értékű Tippmixpro feltöltés 600 db

 

Megnéztük kicsit közelebbről a részvételi feltételeket, amelyek a játék oldalán is jól láthatóan le vannak írva, és ami alapján akár 50 kisorsolt pályázatot is "kidobhatnak " az arra érdemes bírálók. Ez azért fontos, mert a fent leírtak szerint akár a sportautó esetében is előfordulhat, hogy kisorsoltak valakit , de jogosulatlanság miatt a kukában landol a neve, és az autót a soron következő "pályázó" kapja.

 

A játékot meghirdető oldalon az alábbiak olvashatók: 

"A Szerencsejáték Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogosulatlan pályázatokat kiszűrje. Ezt figyelembe véve fenntartja a jogot, hogy érvénytelennek minősítse a pályázatot a következő esetekben: 

  • regisztráció ugyanarról az IP címről 
  • regisztrációk egy háztartáshoz/címhez tartoznak 
  • ha egy felhasználóhoz több regisztráció tartozik 
  • a Tippmixpro Részvételi Szabályzatának, illetve az „Irány Rio”!” nyereményjáték részvételi feltételeinek bármilyen megsértése" 

Kicsit megakadtunk az első két feltételen, miszerint jogosulatlan a pályázat, amennyiben több regisztráció létesült ugyanarról az IP címről, vagy ha a regisztrációk ugyanahhoz a háztartáshoz tartoznak. Amennyiben adott egy többszobás albérlet, vagy egy kollégium, ahol ugyanarról a routerről többen is kapják az internetet, máris kiesnek a rostán, hiszen azonos az IP címük. Ugyanez vonatkozik az egy háztartásban lakó testvérek és egyéb generációk együttéléséből adódó, ugyanarról a lakcímre/IP címre hivatkozó regisztrációkkal is. Még az is előfordulhat, hogy apa-fia nem is tudja, hogy a másik is regisztrált játékosa a Tippmixprónak, ebben az esetben pedig tényleg felesleges várni a slusszkulcsot, az soha nem fog megérkezni.

 

Több elgondolkodtató dolog is van az esettel kapcsolatban:

Vajon az Szerencsejáték Zrt azért hozta ezt a szabályt, mert rosszhiszeműen azt gondolja, hogy valaki a hozzátartozója nevében is regisztrál valamint játszik?

Ha ilyen rosszhiszemű, akkor miért nem zárja ki automatikusan, már a regisztráció kísérleténél az azonos háztartásból/IP címről regisztrálni szándékozó játékosokat? Miért engedi befizetni, játszani, (veszteni) azokat?

Vajon egyéb nyereménykifizetés lehetséges, amennyiben ezek a feltételek fennállnak? 

 

A Felhasználási Feltételekben a nyereménykifizetésekre vonatkozóan mindössze ennyit találtunk: "A Szerencsejáték Zrt fenntartja magának a jogot, hogy valamennyi átutalást a fogadó személyazonosságának – személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy személyazonosításra alkalmas vezető engedéllyel vagy a bankszámlaszerződés másolatának bekérésével történő – igazolását követően teljesítse különösen, ha az alábbi visszaélésekre merül fel gyanú:... többszörös regisztráció..."  - Ennek fogalmát azonban nem definiálja.

 

Bízunk benne, hogy mi is csak rosszhiszeműen gondolkodunk, és túl messzire vittük a gondolatmenetet. Kérdéseinket természetesen fel fogjuk tenni a cégnek, addig is lehet izgulni a hamarosan, jövő hétfőn lezajló sorsolás miatt. A nyerteseket e-mailben értesítik, és 10 napon belül jóváírják a számlájukon a nyereményt, az autó nyertesét még fel is hívják telefonon, 30 napja van nyereményét átvenni. De lehet, hogy előtte érdemes megkérdezni apánkat, testvérünket, bérlőtársunkat, hogy nem ugyanezért izgul-e ő is, mert ebben az esetben nem érdemes a novemberi küldetéssel strapálni magunkat. ;)