Megszavazták az online szerencsejáték-törvényt

2011. szeptember 27.
Rogán Antal FIDESZ képviselő javaslatára módosították a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényt.

A módosítás a hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett lóversenyfogadást és a kártyajátékokat érinti, a sportfogadást és a kaszinójátékokat nem.

Főbb pontjai:

Magyarország területén, illetve az itt élők számára nyújtott távszerencsejáték szolgáltatáshoz az állami adóhatóság (NAV) engedélye szükséges.

Ha az állami adóhatóság megállapítja, hogy internetes oldalon az állami adóhatóság engedélye nélkül szerveznek szerencsejátékot, felszólítja az internetszolgáltatót, hogy tegye hozzáférhetetlenné az oldalt, ezen kívül legfeljebb 90 napra letilthatja az érintett pénzforgalmi számla magyarországi forgalmát. A jogosulatlan szerencsejáték-szervezésért az eddiginél magasabb, akár 100 millió forintos bírság is kiszabható.

Az állami adóhatóság a szerencsejátékból származó nyeremények, játékosokat megillető egyéb kifizetések, illetve szerencsejáték-ügyben kiszabott bírság fedezetének biztosítása céljából biztosítékot írhat elő.

A távszerencsejátékot szervező gazdasági társaságnak valamely EGT-állam területén székhellyel és legalább 200 millió forintnak megfelelő összegű jegyzett tőkével kell rendelkeznie.

A szervezőnek igazolnia kell, hogy a megfelelő szerencsejáték-szervezői gyakorlattal rendelkezik, ennek hiányában magasabb összegű biztosítékot kell nyújtania.

Ha a szervező Magyarország területén nem rendelkezik székhellyel, a szervezőnek olyan belföldi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező képviselőt kell meghatalmaznia, aki a cég nevében a hatóságok előtt eljárhat.

A szervező köteles akkreditált ellenőrző testület által bevizsgált játékrendszert és üzleti rendszert alkalmazni. Az állami adóhatóság az engedély érvényessége alatt bármikor elrendelheti, hogy a szervező a rendszer további tesztelését, ellenőrzését és tanúsítását végezze el.

Az adat feldolgozására és tárolására szolgáló eszközöket (szerver) EGT-államban kell elhelyezni. A szervezőnek az adatok tárolását Magyarország területén található adattároló eszközön is meg kell oldani. A tárolt adatoknak ki kell terjednie a regisztrációra, a játékosszámla finanszírozásának részleteire, a játékosszámla egyenlegének alakulására, a játékmenettel kapcsolatos adatokra és tranzakciókra .

A szervezőnek akadálymentes hozzáférést kell biztosítania az állami adóhatóság részére a szerveren és az előbb említett tárolóeszközön lévő adatokhoz és ennek érdekében biztosítania kell a megfelelő eszközöket és az adatok biztonságát garantáló szoftvert. A hozzáférésnek lehetővé kell tennie az adatok olvasását, másolását és a kimásolt adatok feldolgozását.

Az állami adóhatóság jóváhagyhatja, hogy az előbb említett adattároló ne kerüljön Magyarország területén elhelyezésre, ha az adatfeldolgozására és tárolására szolgáló eszköz (szerver) elhelyezése szerinti EGT-állam valamely állami adóhatósága felügyeli a szerencsejáték-szervező tevékenységét.

A szervező köteles a szerencsejáték-szervezői tevékenységéről havonta, a tárgyhónapot követőhónap 20. napjáig elszámolást, jelentést készíteni és azt elektronikus úton az állami adóhatóság részére benyújtani. A távszerencsejátékok játékadója a tiszta játékbevétel 20%-a.

Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervező tevékenységet legfeljebb 5 éves időtartamra engedélyezi, az engedély megújítható.

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsíti, a törvény a reklámban való szereplést is tiltja.

A törvény 2012. január 1-én lép hatályba.


A Rogán Antal által tett részletes módosító javasatokat itt olvashatja.