Csütörtökig bárki véleményezheti az online kaszinók vhr-jét

2013-12-04
Kevesen tudják, de egy 2010-es törvény szerint a kormány honlapján megjelent törvénytervezetek társadalmi egyeztetés címszóval bárki által véleményezhető. Jelen esetben csütörtökig várják a véleményeket.

 

November 29.-én készült el az online szerencsejáték működéséhez szükséges végrehajtási rendelet tervezete, melyet nyár óta várunk. A törvényi szabályozási folyamat ennél jóval korábban, 2011-ben kezdődött, amikor Rogán Antal a magyar jogalkotásban bevezette a távszerencsejáték fogalmát.

 

A most megjelent tervezet igyekszik a legapróbb részletekig belemenni az előírásokba, az alábbi témákat érintve:

 

Engedélyezési folyamat részletei, milyen okiratokat és nyilatkozatokat szükséges benyújtani, ha valaki liszenszért folyamodik. Az auditálásra vonatkozó előírások megszabják, hogy ki auditálhat, és mikor kell újraauditáltatni. Be kell nyújtani többek között a játéktervet, részvételi szabályzatot, és a tervezett költségvetést. Ebből talán legvaskosabb a játékterv lesz, hiszen a játékterv mellékleteként csatolni kell a játék teljes szimulációjának leírását, valamint a felhasznált grafikák másolatát. 

A tervezett költségvetésnek tartalmaznia kell a tervezett árbevétel, a tervezett költségek és a tervezett játékadó összegét, valamint az összesített játékosi egyenlegek becsült éves átlagos értékét, a részvételi szabályzatnak pedig a játékos részvételét érintő kérdéseit kell szabályozni.

A játékos nyilvántartásba vétele során a szolgáltató a törvényben már meghatározott adatokon kívül (családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím, állampolgárság, azonosító okmány típusa, száma, születési hely és idő.) még a játékos e-mail címét és nem változtatható felhasználói nevét köteles nyilvántartásba venni, valamint az önkorlátozó intézkedések adatait. A már hatályos szerencsejáték törvény szerint az ellenőrzés érdekében a szervező megkeresheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, hogy az adatok helyességéről megbizonyosodjon. A most hatályos rendelet szerint ezeket az adatokat nem, de a nyertesek személyre lebontott nyereményösszegét a játékos azonosítójának kíséretében rendszeresen el kell juttatnia az adóhatósághoz, és az távoli hozzáféréssel le is kérdezhető lesz a NAV által.

 

Játékosi egyenleg kapcsán külön kell nyilvántartani a befizetés, kifizetés, nyeremény, és a bónusz összegeit. Szabályozza még a tervezet a játékosi egyenleg felfüggesztésének és megszüntetésének eljárását.

 

Érinti a tervezet még a bónuszok és speciális ajánlatok, valamint az önkorlátozás és önkizárás szabályait, de semmi szokatlant nem határoz meg ezügyben.

 

A távszerencsejáték szervezés részletes műszaki-infomatikai feltételei kapcsán részletesen sorolja az általános és biztonsági követelményeket, a rendszer egyes elemeire vonatkozó követelményeket, különös tekintettel a szerverekre és a szerverteremre, a távoli hozzáférés biztosításának előírásait, például, hogy mit lehet, és mit nem távolról belenyúlva módosítani vagy lekérdezni.

 

A szervező kétheti gyakorisággal köteles adatokat szolgáltatni különös tekintettel a játékosi befizetésekre és nyereményekre, de figyelemmel követi az adóhatóság a regisztrációk és aktív játékosok számának alakulását is mindegyik játéktípusnál.

Az adóhatóság távoli hozzáféréssel ugyanezeket az adatokat le is kérdezheti a játékosi azonosító adat (pl.: felhasználói név, alkalmazott azonosító, stb.) alapján a játékosi egyenleget növelő és csökkentő tételeket, ezek jogcímét és mértékét óra, perc és másodperc pontossággal.

 

A Szerencsejáték törvényben már előírt játéktípusonként évi 100 millió forint koncessziós díjon és a szerencsejáték felügyeleti díjon felül a hatóság az engedélyezésért még igazságszolgáltatási díjat is be fog szedni, melynek mértéke 

a) egy játéktípusra vonatkozó kérelem esetén 10 millió forint, 

b) két játéktípusra vonatkozó kérelem esetén 15 millió forint, 

c) három játéktípusra vonatkozó kérelem esetén 20 millió forint 

 

A tervezet jelenleg a kormány társadalmi egyeztetést lehetővé tevő oldalán található, azt bárki december 5-éig elektronikus úton véleményezheti. Az e-mailbe bele kell írni a véleményező nevét, a névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törlik. A szabályos véleményezésekről visszaigazolást küldenek, és nyilvántartásba is  veszik. A miniszternek egyedi válaszadási kötelezettsége nincsen, de mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált összefoglalót készít, amelyet a honlapon a véleményezők listájával együtt közzétesz, és azt a a törvényjavaslatot tárgyaló országgyűlési bizottság kérésére a bizottság részére hozzáférhetővé teszi.

 

Jelen esetben a tervezettel kapcsolatos észrevételeket a livia.nagy@ngm.gov.hu e-mail címre várják december 5-ig.