Így kell majd beadni/kiegészíteni a dohánykoncessziós pályázatokat

2013-02-06
Igazi magyar módon folyik a dohánykoncessziós pályázatoknak már a beadása is. 10 nappal a beadási határidő előtt az alábbiak szerint járjunk el:

 

Kapkodás jellemzi azt az eljárást, amit a  Kormány elvileg a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása érdekében, gyakorlatilag bizonyos kerekedőcsoportok helyzetbe hozása miatt folytat. Aki kivárt, vagy előre tudta, az járt jól; nem kell kétszer fizetnie a pályázatírót az amúgy is borsos beadási és koncessziós díjak kiegyenlítése után.

 

De mi is változott?

Gyakorlatilag eddig csak annyi, hogy egy hét haladékot kapnak azok, akik csak most kapnak észbe, vagy eddig kivártak. Február 22.-én éjfélig lehet postára adni a pályázatokat. Azokat az irományokat, amiken ennél későbbi postai bélyegző van, ki sem bontják. Akik már beadták, kiegészítő üzleti tervet adhatnak be, aminél nagyon kell vigyázni, hogy ugyanazokat az adatokat írják rá, mint az eredeti pályázatra. A két pályázat így együtt lesz elbírálva.

 

Miért is van új pályázati határidő?

 Mert 10 nappal a koncessziós pályázatok beadási határideje előtt (és 50  nappal a pályázat kiírása után) javaslatot nyújtottak be a parlamentben, hogy szeszes italt, energiaitalt, kávét, ásványvizet, üdítőitalt, valamint újságot is árulhassanak a dohányboltok (trafikok). A vicces a dologban csak annyi, hogy amíg még csak törvényjavaslat szintjén áll a dolog, nem 100%, hogy be is emelik a törvénybe, tehát üzleti tervet törvényjavaslatra alapozni megint csak érdekes megoldás. Más kérdés, hogy jelenlegi kormányunknál nem várható a javaslat elutasítása.

 

Mit tehet az egyszeri pályázó?

Ezek után megint csak a kivárás a helyes eljárás. Nem árt egy kis reménykedés sem, hogy a javaslatot 22-ig elfogadják, és akkor lehet menni sorban állni a postán a feladáshoz.

 

Mit tehet a kisgyerekes szülő?

Reménykedhet, hogy a javaslatot nem fogadják el, hanem a Kormány kiáll eredeti elképzelése mellett, hogy 18 éven aluli be sem léphet az üzletbe, így csökkenthető lehetne az a tendencia, hogy 18 éves gyerekek már láncdohányosként élik életüket.

 

Nézzük, pontosan mi változott a pályázati kiírásban: (Forrás: nemzetidohany.hu)

A határidőre és kiegészítésekre vonatkozó szabályok után a pályázat kiírói megragadják az a alkalmat, hogy pontosítsák a "más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiség" illetve a "kültér" fogalmát is, ezt legalul találhatjuk.

A pályázati határidő lejártával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötöttség időtartama a pályázati határidő lejártának napjától, azaz 2013. február 22. napjától számított 150 nap.

 

Pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. A jelen módosítás közzétételét megelőzően már benyújtott, illetve legkésőbb a jelen módosítás közzététele napján postára adott pályázat kiegészítésére az esetleges jogszabályváltozásra tekintettel a Kiíró lehetőséget ad annyiban, hogy a Pályázó beadott pályázata kiegészítéseként – legkésőbb a pályázatok benyújtására irányadó, módosított véghatáridőig – a Kiíró által a jelen módosítással (V. kiegészítés szerint) lehetővé tett alternatív üzleti tervét kiegészítésként benyújthatja. Egyéb módon a pályázat módosítására vagy kiegészítésére továbbra sincs mód.

 

Az a Pályázó, aki legkésőbb a jelen módosítás megjelenésének napján pályázatát már postára adta, az alábbi lehetőségek közül választhat:

 

- beadott pályázatát nem kívánja kiegészíteni, azaz a jelen módosítás V. kiegészítése szerint lehetővé tett alternatív üzleti ajánlat benyújtásának lehetőségével nem kíván élni. Ez esetben a pályázatot a Kiíró a benyújtott formában értékeli.

 

- benyújtott pályázatát az erre nyitva álló határidő alatt visszavonja.

 

- benyújtott pályázatát a jelen Pályázati kiírás módosítás V. kiegészítésének megfelelően benyújtott alternatív üzleti tervvel egészíti ki a jelen módosításban írt feltételeknek megfelelően. Ez esetben a Kiíró az alternatív üzleti tervet a beadott pályázat részeként megfelelően értékeli.

 

VI. KIEGÉSZÍTÉS

 

A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

 

- az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és

 

- annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

  

A Kiíró a tisztelt Pályázók tájékoztatásaként meg kívánja jegyezni, hogy kültér alatt mindazt érti, amit köznapi értelemben szokásosan így értelmezhető (pl. utca vagy tér /függetlenül attól, hogy az köz-, vagy éppen magánterületen van, ha megközelítése korlátozás nélkül lehetséges), illetve ide érthető az olyan aluljáró is, amely „fedett” ugyan, de van legalább egy olyan “lejárata”, amely 0-24 órában bárki számára nyitott. Hasonlóképp kültérnek minősül az olyan sétáló udvar, melynek kapuja (ünnepnapokon is) 0-24 órán keresztül nyitott és bárki számára megközelíthető.

  

Nem minősülhet azonban elkülönült önálló üzlethelyiségnek egy olyan bevásárló-központbeli üzlethelyiség, amely csak a bevásárlóközpont bejáratain át megközelíthető „sétáló” utcájáról érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen sétáló utcája a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve pl. az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva, vagy a látogatók elől bármikor elzárható. Ugyancsak nem korlátozásmentes a megközelíthetőség akkor, ha a dohánybolt bejárata kapualjból közelíthető meg és a kapu nem állandóan nyitott. Nem felel meg az önálló üzlet kívánalmának az sem, ha egy, már meglévő bármilyen kereskedelmi egység jelenlegi bejáratát úgy alakítják át, hogy abban belülről egy “előteret” nyitnak, amelyből aztán a már meglévő bármilyen üzlet és az üzemeltetni kívánt dohánybolt külön-külön bejárattal válna megközelíthetővé, kivéve, ha ezen előtér 0-24 órán keresztül (ünnepnapokon is) nyitott és bárki számára megközelíthető.