A dohánykoncessziós pályázatok elbírálási szempontjainak bizonytalanságai

2013-01-17
Noha ránézésre egy egyszerű, pontozásos alapon működő elbírálási rendszer alapján hirdetnek majd nyerteseket a dohánykoncessziós pályázaton, jobban megvizsgálva kiderül, hogy az elbírálásban szubjektív elemek is vannak. Kérdés az is, kinek van esélye, és kinek fogja megérni.

 

A dolog jól indul; a pályázati anyagból 120 pont szerezhető, és ez alapján rangsorolják a pályázókat:

 

 "A beérkezett pályázatok értékelése  a pályázók által  az 5. sz. nyilatkozatminta  szerint  megadott prioritási sorrendnek megfelelően zajlik,  a következők szerint: elsőként a Kiíró külön-külön az összes település/kerület vonatkozásában megállapítja az adott településen/kerületben elnyerhető jogosultságokra beérkezett pályázatok pontszámait és azok sorrendjét, azaz az elért pontszámok alapján sorba rendezi azokat. " (www.nemzetidohany.hu)

 

 Persze azt  már az előzményekben megjegyzik, hogy:

"A sorba rendezés alapján azonos helyezést elért pályázatok esetén Kiíró fenntartja a jogát, hogy az üzleti tervre magasabb pontszámot elért pályázato(ka)t rangsorolja előrébb."

 

Nézzük, mik is a sorbarendezés fő szempontjai az üzleti terven kívül:

 

25 pontot szerezhetünk már azzal, ha vállaljuk, hogy az üzletet már egyből a kezdéskor, 2013. július 01-én megnyitjuk. Szerintünk ez a koncesszióért pályázónak is alapvető érdeke, hogy az átrendeződő üzleti szférában jó pozíciót teremtsen magának. Így hát várható, hogy erre mindenki 25 pontot fog kapni.

 

Pontozzák a nyitvatartási időt is, a dolog jellegénél fogva valószínűleg minden üzlet tervezi, hogy naponta minimum 8 órán át nyitva tart, illetve megfontolandó szombatonként is minimum 4 órát nyitva tartani, hogy az emberek ne maradjanak egész hétvégére füstölni -és esetleg lottóznivaló nélkül. Értékes pluszpontok szerezhetőek azonban, ha a hétköznapi nyitva tartást napi 12 órában, a szombatit pedig napi 8 órában vállaljuk, előbbiért plusz 4, utóbbiért plusz 3 pont jár. Érdemes azt is tudni, hogy a pályázati kiírás nem zárja ki a 0-24-es nyitva tartást sem, a napi 12 órán túli nyitva tartásért azonban nem jár plusz pont. Ezért ezt így a koncessziós szerződésben vállalni sem érdemes, hiszen ha valami miatt mégsem tudjuk tartani, akkor ez következményekkel járhat a koncessziós jogunkra nézve, ami a legjobb esetben "csak" szerződésmódosítást jelent.

Fontos megjegyezni itt, hogy az Ötöslottón a hétköznapi szelvényeladások többszöröse zajlik a szombati napon, tekintve, hogy ez a húzás napja, illetve az emberek a hétvégi nagybevásárláshoz csapják a lottóvásárlást is. Vasárnapi nyitva tartásról nem szól a pályázat, de a nemzetidohány.hu oldalán egy erre vonatkozó kérdésre ez a válasz olvasható: 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a dohánybolt nyitva tartása során a működtetőnek a Munka Törvénykönyvének és egyéb, az üzletek nyitva tartására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire kell figyelemmel lennie.”

 

Tehát elvileg nyitva lehetnek, de csak bizonyos feltételek mellett. Ha sokan nem tartanak vasárnap nyitva, akkor feltételezhetjük, hogy az emberek igyekeznek majd szombaton beszerezni a vasárnapi cigarettaadagjukat, így az eladott cigaretták száma is több lesz szombatonként. Persze ha ilyen hosszú nyitvatartási időt vállalunk, egész biztosan fel kell vennünk alkalmazottat, és a gondos kiválasztással is kaphatunk pluszpontokat, nézzük:

 

A legtöbb pontot akkor kapunk, ha megváltozott munkaképességű és tartósan, legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személy foglalkoztatását vállalja, vagy éppen ő maga az (4 pont). Amennyiben ilyen alkalmazottat választ, 3 pontot kap, ha legfeljebb 5 évre vállalja foglalkoztatását, 5 pontot, ha 5 éven túl. ( Jelen pillanatban nem teljeses világos, hogy ugyanazt az embert kell-e foglalkoztatni 5 éven túl, vagy a dolgozó kiléte változtatható ugyanazon a kategórián belül. Ezzel kapcsolatban megkerestük a Nemzetidohányt.) Alacsonyabb pontszám, 1 és 3 pont kapható ugyanilyen időtartamú foglalkoztatásra, ha a munkavállaló csak az egyik feltételnek tesz eleget (tehát vagy megváltozott munkaképességű, vagy tartós munkanélküli.) Fontos tudni, hogy a tartós munkanélküliség a pályázat benyújtásának napján, és nem a nyitás napján értendő, tehát nem éri meg gyorsan munkanélküli segélyre menni, hogy júliusig leteljen a 3 hónap

Amennyiben maga a pályázó, vagy a gazdasági társaság egyik tagja csak az egyik feltételt teljesíti, 2 pontot kaphatnak az elbírálásnál.

 

 

Ezen túl már csak két, könnyen beikszelhető feltétel van, ami pontot érhet, mégpedig, hogy a pályázó lakhelye, vagy a gazdasági társaság székhelye a megpályázott koncessziós jog területére esik. Ezt egy egyszerű lakcímbejelentéssel, vagy székhelyáthelyezéssel, új cégek esetén a megfelelő helyre bejelentéssel meg lehet oldani, erre 2 pont kapható.

 

A másik, hogy a pályázó vállalja, hogy szakmai képzéseken részt vesz, erre 3 pont kapható. Mivel egyelőre nem tudni, milyen költségű és gyakoriságú továbbképzéseket szerveznek majd, bátorsági faktortól függ, bevállaljuk-e.

  

Igen ám, de: Ha több alkalmazottunk is van, és mindegyik megváltozott munkaképességű és munkanélküli is, mindent vállalunk, és maximális időben nyitva tartunk, összejöhet 60 pontunk az eddigiekből. De itt jön a feketeleves, és a szubjektíven elbírálható rész. Az üzleti tervért újabb 1-60 pontot kaphatunk, ezekből jön össze a maximális 120 pont.

 

Az üzleti terv elkészítéséhez ilyen útmutatást ad a pályázati kiírás: 

 

"A koncessziós szerződés alapján a tevékenység gyakorlása során végezni kívánt üzletszerű gazdasági tevékenység bemutatása.

 

Formai előírások:  a szöveges rész  – mellékletek nélkül – max.  10 oldal terjedelmű lehet, egy oldalon max. 60 sor, egy sor max. 140 leütés, betűméret, min. 11-es, méret, Arial, Arial New vagy Thimes New Roman betűtípus. 

 

Az üzleti terv egy olyan legalább 3, de max. 5 évre szóló koncepció legyen, amely bemutatja:

- a pályázó szakmai életútját, képesítéseit, vagy egyéb jellemzőit, amelyek a koncesszió-köteles 

tevékenység gyakorlására alkalmassá teszik;

- pályázó környezetének és belső helyzetének reális felmérése alapján tartalmazza a pályázó üzleti 

céljait;

- a célok elérésének tervezett módjait;

- ismerteti az igénybeveendő külső és belső erőforrásokat,  demonstrálja felhasználásuk várható 

eredményeit;

- a tevékenység biztonságos és folyamatos végzéséhez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó 

elképzeléseit (ideértve különösen tárgyi eszközöket);

- a forgalmazni kívánt dohánytermékek választékára vonatkozó elképzeléseit;"

 

Az üzleti képzéseken tanítják az üzleti terv írásának szabályait, valamint azt, hogy egy vállalkozás indításakor alapvetően fontos egy ilyen elkészítése. De legyünk őszinték, a legtöbb vállalkozó ha járt is ilyen képzésre, eddig legfeljebb magának vetette papírra, vagy a fejében született csak meg hasonló terv, tehát ahhoz, hogy az egyszeri trafikos egy max. 10 oldal terjedelmű üzleti tervet szépen elkészítsen, pályázatíró segítségét kell kérnie. És ezzel már elkezdődik a beruházások hosszú sora a koncessziós trafikossá válás útján. 

 

Az üzleti tervnél megadott fenti tartalmi elemekből aztán rájövünk, hogy hiába vagyunk megváltozott munkaképességűek és régóta munkanélküliek, a trafiknyitás jogát mégsem könyökölhetjük ki  magunknak pusztán ezen "érdemeinkkel". Biztosan sokat fog számítani a szakmai életút, például hogy már a nagyapánk ükapja is trafikos volt, álmunkból felverve el tudjuk sorolni az összes cigarettamárkát. Az is, ha van egy már bejáratott üzlethelyiségünk, ami méretben, adottságokban épp megfelel az adott célnak.

 

A piszkos anyagiak

 

Az utolsó három pont viszont kőkeményen az anyagi eszközök meglétéről szól, és ez az, ami sok pályázónál elvágja az esélyeket: a belső erőforrások bemutatása, a folyamatos működéshez szükséges feltételek (tárgyi eszközök) biztosítása, illetve a dohánytermékek választékára vonatkozó kérdések. Ez az, ami sok megváltozott munkaképességű tapasztalt trafikosnál nem lesz meg, de meglesz nagyobb cégeknél, vállalkozóknál, akiknek a koncessziós és a bérleti díj kifizetése, valamint a trafik berendezése után még arra is megvan az anyagi kapacitása, hogy az első, esetlegesen nehezebb időszak anyagi veszteségeit viselni tudja. És ez valószínűleg többet fog nyomni a latban, mint az eddigi szempontok.

 

Az igazi nagyhalak valószínűleg nem is egy trafikkoncessziót fognak igényelni. Maximálisan egy személy vagy cég nevén 5 koncessziós jog nyerhető, de egy településen a trafikoknak csak a 2/3-a lehet egy kézben. Tehát például Algyőn a háromból összesen kettő, Debrecenben a 104-ből csak öt. (Jó tudni, hogy Budapesten a kerületek külön településnek számítanak.) Mivel a pályázat benyújtásához 100.000 Ft pályázati biztosíték letétele, és 25.000 Ft pályázati díj megfizetése szükséges, megint csak a pályázó anyagi lehetőségei szabnak határt abban, hogy hány pályázatot ad be, hiszen abból korlátlan számú beadható. Ebből viszont csak ötöt nyerhet valaki, tehát a pályázónak minden egyes pályázatában nyilatkoznia kell, hogy összesen hány pályázatot nyújtott be, és minden pályázatában ugyanazt a sorrendet kell, hogy feltüntesse. A megadott prioritási sorrend utólag nem változtatható. 

 

Mindezekből következik, hogy mint mindenhol, itt is "pénz beszél, kutya ugat." Most már csak arra leszünk kíváncsiak, hány tehetősebb vállalkozó lát majd a trafikokban fantáziát, hiszen jelenlegi állás szerint csak dohányt és lottót lehet majd árusítani ezeken a helyeken. Dohányt 3 százalékos, lottót 5-6 százalékos árréssel, de a lottóárusítási jog nem borítékolt előre, sőt el is veszíthető, ha nem teljesít megfelelően az üzlet. Valószínűleg a kételyek miatt adott be indítványt tegnap a Nemzetidohány, hogy üdítőitalt, hírlapot, szeszes italt is lehessen eladni a trafikokban, de a Fortunaweb.hu szerkesztősége szerint, ha a kormány tartja magát a sokszor hangoztatott "fiatalkorúak védelmében" elvéhez, legfeljebb az alkohol mehet át a szűrőn, mint 18 éven aluliaknak tiltott termék. A tegnapi indítvány még sok egyéb aggályt is felvet, például az eddig elkészült üzleti tervek biztosan nem alapoznak egyéb termékek árusítására, az esetleges elfogadás után íródottak pedig igen. További jogbizonytalanságot szül, hogy miközben kevesebb, mint 30 nap van hátra a pályázatok benyújtási határidejéig, ilyen jelentős változtatások vannak lebegtetve. 

 

És végül a legfőbb izonytalansági tényező

 

Nagyjából ezeket lehet kiolvasni a Nemzetidohány pályázati anyagából. A pályázatírás nem minden réteg számára fontolandó meg, valamint, ha el is készül a pályázat, ki is hirdetnek minket nyertesként, egyvalami miatt még mindig nem aludhatunk nyugodtan: Sajnos a mai magyar törvényhozási rendben egy már majdnem kész rendszert, amibe már vállalkozók jelentős pénzeket fektettek, és ami látszólag már majdnem minden engedélyezésen átesett, a magyar parlament egy nap alatt kiiktathat, semmissé tehet, ahogy történt tavaly a szerver alapú pénznyerő automaták esetében.

  

 Frissítés: A dohánykoncessziós pályázat nyertesei megtekinthetők itt.