A Szerencsejáték Felügyelet tájékoztatása az internet terminálok üzemeltetéséről

2013-01-12
A Felügyelet közleményt adott ki a vendéglátó helyeken terjedő internet terminálok használatáról.

 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (továbbiakban Szjtv.) módosításáról rendelkező 2012. évi CXLIV. törvény 2012. október 10-én hatályba lépett, és a hatálybalépést követő napon valamennyi pénznyerő automata és játékterem engedély érvényét vesztette. Így ettől a naptól, pénznyerő automata más helyszínen, a játékkaszinókat kivéve nem üzemeltethető.
 

A fentieken túlmenően egyéb, a szerencsejáték lefolytatására alkalmas berendezés elhelyezése és üzemeltetése sem engedélyezett, így többek között azon Internet terminálok üzemeltetésére sem adható engedély, amelyekkel - hasonlóan a pénznyerő automatákhoz - szerencsejáték lefolytatására alkalmas program futtatható internet kapcsolat segítségével. Ezen berendezések még akkor sem engedélyezhetők, ha a játékos részére nem történik nyeremény kifizetés, pusztán nyereményként tovább veheti igénybe az internet szolgáltatást, így megnövelve az internetezésre fordítható időtartamot.
 

A fenti berendezések üzemeltetése esetén megvalósul az engedély nélküli szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenység.
 

Az Szjtv. értelmében az állami adóhatóság a szerencsejáték szervezőt, illetve az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató bármely szervezetet, vagy magánszemélyt, valamint a szervezetek vezetőjét vagy vezető tisztségviselőjét közigazgatási eljárás keretében bírság megfizetésére kötelezi, amennyiben a szerencsejáték szervezői tevékenység folytatásához az állami adóhatóság nem adott engedélyt.

Bírság szabható ki minden olyan esetben is, amikor belföldön vagy külföldön szervezett szerencsejátékban történő részvételre Magyarországon értékesítési, szervező, közvetítő tevékenység valósul meg, amelyre az állami adóhatóság nem adott engedélyt.

 

A kiszabható bírság mértéke az ismertetett esetekben 500 ezer forinttól 100 millió forintig terjedhet.

 

Ha megállapítást nyer, hogy a vendéglátóipari üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát működtetnek, akkor a települési önkormányzat jegyzője köteles az üzletet legalább 30 napra - ismételt jogsértés esetén legalább 90 napra - ideiglenesen bezáratni.

Az ismertetett üzemeltetési mód megvalósítja az engedély nélkül szervezett tiltott szerencsejáték bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 267. §-ában meghatározott törvényi tényállását is, ezért az állami adóhatóság büntető feljelentést tesz.

  

Címkék: magyar jog,