A Nemzetgazdasági Minisztérium helyreigazítási kérelme

2012-12-30
2012. december 28-án megjelent cikkünkkel kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium az alábbi helyreigazítást kérte portálunktól:

"Tisztelt Fortunaweb!

 
„Módosul a szerencsejáték törvény végrehajtási rendelete” című írásukkal kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy az NGM honlapján közzétett NGM rendelet tervezet célja

-          egyrészt a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvénnyel (a továbbiakban: Mód-tv.) 2012. október 10-i hatállyal betiltott játéktermek, elektronikus kaszinók, szerver alapú szerencsejátékok és a központi szerver üzemeltetés Vhr.-ben található szabályainak felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése,

-          másrészt az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Adómód-tv.) törvényi szinten újraszabályozott szerencsejáték felügyeleti díjjal kapcsolatos Vhr.-ben található rendeleti szintű szabályok felülvizsgálata és megfelelő módosítása.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vhr. tervezett módosításával a kártyatermek rendeleti szintű szabályozása tartalmilag nem változik.

 

A hatályos Vhr. a kártyatermek 2010 május 1-jei bevezetésére tekintettel jelenleg is tartalmaz kártyatermek engedélyezésére, üzemeltetésére vonatkozó részletes rendelkezéseket (l. különösen a kártyatermekről szóló IV/A. Fejezetet, kártyaterem engedély mintájáról szóló 15. mellékletet).

 

A kártyatermek Vhr.-beli szabályozása a Vhr. tervezett módosításával nem változik, mivel a kártyatermeket érintő módosítások kizárólag jogtechnikai jellegűek a következők szerint:

1.      A kártyatermek 200 méteres védősávjának szabályozását a Vhr. kártyatermekről szóló részében a játéktermekre vonatkozó védősáv-szabályok megfelelő alkalmazásával oldja meg. A tervezet a játéktermek rendeleti szintű szabályait a játéktermek 2012. október 10-i betiltására tekintettel hatályon kívül helyezi, ezzel a kártyatermekre is alkalmazni rendelt, a Vhr játékterni részében szereplő 200 méteres védősáv szabályok is hatályon kívül helyeződnek. A tervezet a kártyatermek 200 méteres védősávjának változatlan szabályozása fenntartása érdekében a Vhr. 26. § (2)-(7) bekezdésében szereplő szabályokat a kártyatermekről szóló 73/A. §-ban hozza le, tartalmi változtatás nélkül.

2.      A kártyatermek engedélyezési díja a hatályos Vhr. szerint kártyaasztalonként 18 ezer forint, amely a tervezet szerint nem változik. A tervezet kártyatermek engedélyezési díjára vonatkozó 77. § (5) bekezdését a 77. § (4) bekezdésébe helyezi technikai jellegű változtatásként, tartalmi eltérés nélkül.

 

Emellett azt írják, hogy a „A tervezet elkészítésére a szakértők két órát áldoztak.” Ezzel a hatásvizsgálati lap elkészítési idejét a normaszöveg-tervezet elkészítési idejének állítják be.

 

Tekintettel arra, hogy oldaluk egy szakmai portál, kérjük a fentiek figyelembevételével a szükséges korrekció elvégzését."

 

 

A hatásvizsgálati idő félreértelmezéséért elnézést kérünk az érintettektől, és köszönjük a tájékoztatást a VHR változásairól.

 

Fortunaweb csapata 

Címkék: magyar jog,