Üzenet a Miniszternek

2011-12-12
Azt gondoljuk, hogy mindenki számára egyértelmű, ha egy törvény végrehajtásához miniszteri rendeletek szükségesek, akkor az gond, ha ezek nincsenek, meg- mert a piaci szereplők nem tudják, hogy mit lépjenek, a remélt állami bevétel pedig nem fog befolyni.

Az is világos, hogy a szerencsejáték törvény módosítása jogi fércmunka, egy zavaros jogi szöveget pedig nehéz rendbe tenni egy alacsonyabb szintű jogszabállyal. 

A jogi fércmunka állításunk alátámasztására példaként beidézzük a törvény 37. §-ának egybeszerkesztett 22. és 23. pontját. (A szöveg az on-line póker elindításához szükséges fogalmi keret kialakítását célozza, a kipontozott rész a lóversenyre való utalást tartalmazza.)

„Távszerencsejáték ...... a kizárólag jelenlévők részvételével szervezett, kártyával lebonyolított szerencsejáték, ha azt hírközlő eszköz és rendszer útján szervezik.”

A fenti definíció alapján kíváncsiak vagyunk, hogy az internetes pókert hogyan kell  kizárólag a jelenlevők között szervezni, és miért kártyával nem pedig szoftverrel, továbbá mi a különbség a hírközlő rendszer és eszköz között, ha mindkettőre kötelezően szükség van.

A jogszabályt érintő javaslataink:

  • Először tehát értelmesen meg kellene határozni, hogy mi az a távszerencsejáték.

  • Másodszor tisztázni kellene, hogy a távszerencsejáték egy új szerencsejáték fajta vagy a kártyajáték egy speciális fajtája. Ennek azért van jelentősége, mert a hatóságnak a játéktervet és a részvételi szabályzatot jóvá kellene hagynia, és a jelen helyzetben nem világos, hogy mit követelhet meg. Például ha vonatkoznak rá a kártyatermi szabályok, akkor a tétre vagy nevezési díjra vonatkozó szabályokat megfelelően meg kellene hivatkozni. Ha ez a szabályozás szerint önálló játéktípus, akkor a tétről vagy nevezési díjról mondani kellene valahol valamit.  Továbbá, a kártyatermi szabályok szerint csak póker típusú kártyajátékot szabad szervezni, ha azonban a  távszerencsejáték egy új szerencsejáték fajta, akkor ilyen korlát nincs.

  • Gond lesz 38 § (2) bek. i pontjával is, mert a még rendezendő kérdésekre a miniszteri rendelet nem megfelelő jogforrás,  hiszen kötelezettségeket lesz szükséges megállapítani.  Mondjuk a személyi jövedelemadóval vagy az iparűzési adóval kapcsolatos kérdéseket más törvényben már illett volna rendezni.

  • Tartalmi kérdés, hogy miért is van az, hogy az on-line póker szervezők számára -  akik jellemzően külföldi nagyvállalatok lesznek -  feleakkora játékadó, mint amit a  magyarországi kártyatermek fizetnek.  Ehhez is hozzá kellene nyúlni.

Munkaszervezési javaslataink:

  • Vissza kellene menni a törvényalkotóhoz, hogy a törvénynek ezeket a részeit kodifikálják újra.

  • Az   Adóhivatal és a Szerencsejáték ZRT- szakértőit fel kellene kérni, hogy dolgozzanak ki szövegjavaslatokat. Mindkét helyen van erre megfelelő szakértelem.  Ha pedig külsős jogászt alkalmaznak, akkor válasszanak a jövőben olyat, akinek van törvény előkészítési tapasztalata.

  • Esetleg vegyenek fel valakit, aki ért a szerencsejátékok szabályozásához, és aki a politikai szereplőkkel is tud tárgyalni.

Kgy

Címkék: jogi háttér,