Nem zajlik vizsgálat a nyerőgépekkel kapcsolatban

2013-04-25
Mile Lajos LMP-s képviselő április 10-én írásbeli kérdést intézett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez "Itt a piros, hol a piros, azaz mi is a valós helyzet a szerencsejáték ágazat ellenőrzésének területén?" címmel. A miniszter válasza megérkezett...

 

Mile márciusban már futott egy kört nyerőgép ügyben, akkori kérdéseire meglehetősen semmitmondó válaszokat kapott, de ez sem tántorította el attól, hogy április elején ismét írásban keressen válaszokat a szerencsejáték ágazat szabályozásával és ellenőrzésével kapcsolatos furcsaságokra. 

 

Milét a Hír TV 2013. április 5-i adása késztette kérdései megfogalmazására. A műsorban valós helyszíneken mutatták be az illegálisan üzemeltetett nyerőgépeket, a stáb tagjai ki is próbálták a gépeket. A kérdéseket, és az arra kapott válaszokat az alábbiakban összefoglaljuk:

 

M.L.: Zajlik-e vizsgálat a szerencsejáték gépek, pénznyerő automaták országosan kiterjedt üzemeltetését tavaly ősszel tiltó, illetve újraszabályozó törvénymódosítás óta is működő játszóhelyek, vendéglátóhelyek üzemeltetési gyakorlatával vagy az ezzel összefüggő ellenőrzési gyakorlat, hatósági fellépéssel kapcsolatosan?

V.M.: A Nemzetgazdasági Minisztériumban jelenleg nem zajlik vizsgálat a játéktermek és a játéktermekben üzemeltetett pénznyerő automaták üzemeltetési gyakorlatával kapcsolatban, mivel azok betiltását követően a szerencsejáték felügyeleti feladatokat ellátó Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a korábbi liberalizált pénznyerő automata piacot érintően — a 2012 .október-december időszakban 5302 db, a 2013. január-február hónapokban 3755 db —összesen a mai napig az elmúlt fél évben több mint kilencezer — helyszíni ellen őrzést végzett. A helyszíni ellen őrzések eredményeit hasznosítva tiltott szerencsejáték szervezés vétség miatt az állami adóhatóság számos feljelentést is tett, emellett pedig engedély nélküli szerencsejáték szervezés miatt a 2012 januárjától 2013 márciusáig terjed ő időszakban 137 esetben kezdeményezte az illegális szervezés színhelyéül használt üzlet bezárását .

 

M.L.: Milyen lépéseket tervez a kormány az illegális internet terminálok felszámolására? Egyáltalán: mennyire van tisztában a kormányzat és az ellen őrző hatóságok az illegális működtetés módjaival, az új helyzethez alkalmazkodó manipulációs eljárásokkal, trükkökkel?

V.M.: A NAV szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egysége (NAV SZEF) a 2012. októberi tiltás utáni időszakban részben a saját ellen őrzésekben megismert illegális szervezési eljárások elleni hatékonyabb fellépés, részben pedig a még nem ismert, újabb visszaélési technikák felderítése érdekében szoros együttműködésben áll a NAV más szervezeti egységeivel és egyéb hatóságokkal . Az összehangolt hatósági fellépés tagjaiként említhetjük a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalt, az Országos Rend őr-főkapitányságot, az Alkotmányvédelmi Hivatalt , a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot, illetve a NAV SZEF-fel együttműködő szervek közé tartozik az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) is.

 

M.L.: A Hír TV. 2013. április 5-én, a témáról adásba került műsora óta milyen konkrét intézkedésekre került sor más tárcákhoz tartozó hatóságok bevonásával?

V.M.: Az internetes terminálok és más hasonló, a játéktermi pénznyerő automaták helyett egyes illegális játékhelyeken üzemeltetett műszaki berendezésekről a szerencsejáték felügyeleti hatóság és a vele együttműködő hatóságok kiterjedt ismeretekkel rendelkeznek, a visszaélési technikák jogi minősítését követően, az e jogi minősítésnek megfelelő hatósági fellépésre kerülhet sor . Az új manipulációs technikákról információt az érintett hatóságok ellenőrzési, felügyeleti tevékenységük mellett állampolgári bejelentésekből, illetve akár sajtótermékekből is szerezhetnek. A sajtótermékekből származó információk többnyire a széleskörű hatósági együttműködés alapján már rendelkezésre álló ismeretek megerősítésére, kiegészítésére szolgálnak . A nemzetgazdasági  miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó közigazgatási szerveknél így kifejezetten és célzottan a Hír TV 2013. április 5-i szerencsejáték tárgyú adása hatására nem indult eljárás, az állami adóhatóság a már megkezdett szélesebb körű hatósági együttműködést folytatja az illegális szervezők ellen 2013 . április 5-ét követően is, a sajtótermékekből rendelkezésre álló kiegészítő információk esetleges hasznosításával.

 

M.L.: Ellenőrizték-e a felügyeleti hatóságok a pénznyerő automatákat gyártó cégeknél a technológiai kialakítás szabályszerűségét, csökkentendő a manipulációs lehetőségeket (számláló pörgetés, programtörlések, más eszközök rácsatlakozási lehetőségei stb.)? Önt megnyugtatja az ellenőrző hatóságok eddigi tevékenysége, vagy tervezik-e az ellenőrzési gyakorlat felülvizsgálatát, átalakítását?

V.M.: A szerencsejáték szervezéshez használt műszaki berendezések típusvizsgálata, hitelesítés e körében a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH), e műszaki berendezések üzemeltetésének szerencsejáték felügyeleti és műszaki ellenőrzése során a NAV SZEF és vele együttműködésben az MKEH járhat el. Az ellenőrzések keretében közvetve a gyártók, karbantartók esetleges visszaélései is kiszűrhetők.

 

M.L.: A kaszinókban működtetett automaták ellenőrzése hogyan történik, és mennyire tartja hatékonynak az ellenőrzést? A hagyományos ellenőrzési eljárások mellett – hiszen ezek eddig sem bizonyultak megfelelőnek – miért nem kötelező a kaszinókban működtetetett automatákat állami szerverre kötni? Van-e az ellen őrző hatóságnak pontos adata a kaszinókban működtetett pénznyerő automaták tényleges forgalmáról? Az egyes kifizetéseknél minden esetben, a hatóságok által követhet ő módon készül-e pénztári kifizetési bizonylat?

V.M.: A magyarországi három II . kategóriájú játékkaszinóban 2013 . márciusi adatot alapul véve 341 pénznyerő automata működik. A korábbi, liberalizált piaci pénznyerő automata számhoz képest alacsony számú játékkaszinóbeli pénznyerő automatával kapcsolatban egyelőre nem merült fel az állami központi szerverre csatlakoztatás kérdése, tekintettel a pénznyerő automaták csekély számára. Az állami adóhatóság 2012-ben 382, 2013 . április .12-ig pedig 97 helyszíni ellenőrzést végzett a három játékkaszinóban. A helyszíni ellenőrzések keretében különösen a mérésügyi hitelesítési bizonyítványok, hitelesítések, bizonylati elszámolás, üzemeltetési naplóvezetés, a feltöltés, ürítés, kifizetés, kinyitás vizsgálatára, élőjáték ellenőrzésre van lehetőség. A játékkaszinók adatszolgáltatása alapján az ellenőrzés egyes mozzanatai a felügyeleti szerv hivatalos helyiségében is folytathatók a bizonylatok és a videó felvételek vizsgálatával.

A játékkaszinókban üzemeltetett pénznyerő automaták forgalma a szervezői tiszta játékbevétel forgalmának részét képezi, amelyről a felügyeleti szerv részben a hatósági ellenőrzések, részben a szervezői adatszolgáltatások alapján pontos adatokkal rendelkezhet. A bizonylatolás főszabály szerint a játéktervben meghatározott esetekben kötelező, ha azonban a szerencsejáték felügyelet a kötelező esetekben a bizonylatolás elmaradását vagy a játéktervben nem rögzített, de az ellen őrzés alapján kockázatos esetben bizonylat kiadását tartja szükségesnek, a játékforgalom követhetősége érdekében megteszi a megfelelő intézkedéseket.

 

M.L.: Tervezi-e a kormányzat a kaszinókban működtetett automaták megadóztatásának és ellenőrzési gyakorlatának módosítását?

V.M.: A játékkaszinókban üzemeltetett pénznyerő automatákra vonatkozó szabályozás — így a kaszinókban működtetett automaták megadóztatására, és ellen őrzésére vonatkozó rendelkezések — folyamatos felülvizsgálat alatt állnak .

 

Mile arra a kérdésére, hogy „Tervez-e a kormányzat valamit tenni a játékfüggő, szenvedélybeteg emberek megsegítésére? Gondolok itt prevenciós eljárásokra, különböző terápiákra.” a miniszter nem válaszolt.

 
Címkék: nyerőgép,