Megjelent a dohányboltok koncessziós pályázata

60 nap a beadási határidő
A nemzeti dohányboltokban a kormány egyik eheti döntése alapján lottót, sorsjegyet is lehet majd árusítani. De ki lehet dohányboltos? A pályázati kiírás innen letölthető!

 

Megjelent szombaton a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó pályázati kiírás - jelentette be sajtótájékoztatóján Gyulay Zsolt, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Budapesten.

 

A pályázatok beadási határideje 2013. február 13. A pályázatokat ezután 30 napon belül bírálja el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által létrehozott bizottság.

 

Gyulay Zsolt elmondta, az elbírálás legfontosabb szempontja az üzleti terv, és az, hogy július 1-jére megnyisson a bolt.

 

A részletes pályázati kiírás letölthető itt. A novemberben megjelent előzetes kiírás pedig itt tekinthető meg. A kiírás tartalmazza településekre lebontva azt is, hogy területenként hány darab dohánybolt nyitható, ebből hány darab lehet ugyanazon személy vagy gazdasági társaság kezében. A törvény előírása szerint ugyanis egy személy maximum öt darab koncessziós nyerhet, de egy településen a dohányboltok maximum kétharmadát tarthatja a kezében. Érdekesség, hogy dohánytermék-kiskereskedelem dohánybolton kívül más üzletben is folytatható az olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak. Az előírásokról annyit közöl a kiírás, hogy "ilyen értékesítés csak olyan üzletben folytatható, ahol kialakítható olyan elkülönített, térben leválasztott, fenntartott helyiségrész, amely a dohányterméknek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített módon történő értékesítését teszi lehetővé úgy, hogy a dohánytermék az üzletben megforduló fiatalkorú számára sem a dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor, sem azt megelőzően vagy követően ne legyen látható."

 

A szerencsejátékok forgalmazásáról, a pályázat annyit közöl, hogy:

Az Fdvtv. 7. §. (6) bekezdés b) pontja alapján a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő tevékenységek, amelyek a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység mellett gyakorolhatók:

 dohányterméket kiegészítő termék forgalmazása;

 a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény különös rendelkezései I. fejezet 1.

és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termékek

forgalmazása;

 a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti egyéb tevékenységek.

Sorsolásos játék: olyan szerencsejáték, amelyben a szerencsejáték szervező a játékosnak pénzfizetés fejében vagyoni ellenszolgáltatást helyez kilátásba

a) meghatározott szám, számsor, jel, ábra stb. (a továbbiakban: szám) eltalálása vagy

b) nyerésre jogosító érvényes befizetési bizonylat, szelvény, jegy, tanúsítvány (a továbbiakban: sorsjegy)

kihúzása esetén. A nyerés vagy vesztés kizárólag a szám nyilvános húzásának, vagy a sorsjegy azonosítására alkalmas más módszernek (a továbbiakban: sorsolás) az eredményétől függ.

Fogadási esemény az a jövőbeli esemény, amelynek legalább két nyilvánosságra kerülő kimenetele lehetséges ésezek bekövetkezésére a játékszervező semmilyen befolyással nem rendelkezik. E törvény alkalmazásábanfogadásnak minősül a tét fizetése fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen bekövetkezésének eltalálására, vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására vonatkozó játék. Nem köthető fogadás akkor, ha ez harmadik személy érdekét sértené.

A fentiekkel kapcsolatos tevékenységét a pályázó a Szerencsejáték Zrt-vel kötött külön szerződése, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján folytathatja a dohányboltban.

Azonban nem tartalmaz a pályázati kiírás semmit azzal kapcsolatban, hogy milyen elhelyezkedési elvárásai vannak a dohányboltok helyszíneinek, pl. milyen messze legyenek egymástól, közoktatási intézményektől milyen távolságra legyenek. Mindössze annyit közöl, hogy:

Mind a dohányboltot, mind a más üzletet úgy köteles pályázó megválasztani, hogy annak bárki által megközelíthető helyszínen kell lennie (nem lehet pl. erőmű, büntetés-végrehajtási intézet, őrzött, gyalogos közlekedéstől elzárt helyszínen, stb.).