Definíciók játékteremre- archív

Tiszta játékbevétel, játékadó, pénznyerő automata, játékterem, játékkaszinó. Figyelem! 2012 októberétől archív információ!

A tiszta játékbevétel

A tiszta játékbevétel a tárgyhónapban befizetett tétek és a kifizetett nyeremények különbözete.

Játékadó

A játékadó a játékhelyenként fizetendő, a törvény által előírt havi fix összegű különadó.

A pénznyerő automata játékadója

A pénznyerő automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata kivételével - az I. és a II. kategóriába tartozó pénznyerő automaták esetén havi 500 000 forint. A játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni.

Pénznyerő automata

Pénznyerő automatának minősül a tétfizetés fejében játék céljára alkalmas mechanikusan vagy elektronikusan vezérelt berendezés, ha nyerés esetén a játékos bármely formában vagyoni értékű nyereményre válhat jogosulttá.

I. kategóriába tartozó pénznyerő automata

I. kategóriába tartozó pénznyerő automatának az a berendezés minősül, amely

  • 100 000 játékonként az összes tét legalább 80%-át nyereményként kiadja,
  • az e kategóriára jogszabályban előírt szempontok alapján hitelesíthető, és
  • biztosítja, hogy egy tét megtételével, egy játék alkalmával - a játékkaszinóban elhelyezett pénznyerő automatát kivéve - a nyeremény a tét kétszázszorosát nem haladja meg;

II. kategóriába tartozó pénznyerő automata

II. kategóriába tartozó pénznyerő automatának az a berendezés minősül, amelynél

  • az egy játékhelyen maximálisan megtehető tét 200 forint,
  • az elérhető nyeremény a tét huszonötszörösét nem haladja meg, és
  • az e kategóriára jogszabályban előírt hitelesítési feltételek fennállnak.

Játékautomata

Játékautomatának minősül az elektronikusan vagy mechanikusan vezérelt játék folytatására alkalmas, szórakoztató szolgáltatást nyújtó berendezés.

I. kategóriába tartozó játékterem

I. kategóriába tartozó játékteremnek minősül a közterület felől saját bejárattal rendelkező épület vagy olyan külön bejárattal rendelkező, építészetileg zárt helyiség, amely - gépenként legalább 2 m2 figyelembevételével - legalább 10 pénznyerő automata elhelyezésére alkalmas.

II. kategóriába tartozó játékterem

II. kategóriába tartozó játékteremnek minősíthető a külön jogszabályban meghatározott vendéglátóipari üzlet. A II. kategóriába tartozó játékteremben legfeljebb 2 db II. kategóriába tartozó pénznyerő automata üzemeltethető.

I. kategóriába tartozó játékkaszinó

I. kategóriába tartozó játékkaszinónak minősül az a játékkaszinó, amelyben legalább 100 db játék és/vagy kártyaasztal, valamint legalább 1000 db pénznyerő automata üzemel.

II. kategóriába tartozó játékkaszinó

II. kategóriába tartozó játékkaszinónak minősül az a játékkaszinó, amely nem minősül I. kategóriájúnak. II. kategóriájú játékkaszinóban a játék- és kártyaasztalok, valamint a pénznyerő automaták üzemeltetésén kívül más kaszinójáték nem szervezhető.

Forrás: Szerszov.hu