Így kell adózni, ha 2014-ben online szerencsejátékon jövedelmünk keletkezik

2014-10-08
Mennyit és hogy hogyan kell adóznom az online szerencsejáték nyereménye után? Le lehet-e vonni a veszteséget a nyereményből? Nézzük a NAV tájékoztatóját!

 

Sajnos, csak az adott fogadás vagy pókerjátszma beugró tétjét lehet levonni a megszerzett nyeremény összegéből, az összes megtett és vesztes tétet nem. Így egy adózási kiskapu zárult be. 

A nyeremény után nemcsak az SZJA-t, de a 27%-os egészségügyi hozzájárulást is be kell fizetni, ráadásul az adott negyedév végéig. Ilyen, és ehhez hasonló apróságok derülnek ki a NAV legújabban kiadott tájékoztatójából.

 

A magánszemély online szerencsejáték utáni adókötelezettsége

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 76. § (4) bekezdése értelmében nem számít jövedelemnek – többek között – a jogszerűen szervezett távszerencsejátékból származó nyeremény. Távszerencsejáték (online szerencsejáték) szervezéséhez az állami adóhatóság engedélye szükséges. Jelenleg a Szerencsejáték Zrt. kapott ilyen engedélyt a tippmix.pro elnevezésű játékhoz.

 

A leírtak a gyakorlatban azt jelentik, hogy amennyiben a magánszemélynek az említett játékból származik nyereménye, akkor az – összeghatártól függetlenül – adómentesnek minősül.

 

Minden más internetes szerencsejátékból – például külföldi online fogadásból, vagy tiltott szerencsejátékból – szerzett nyeremény esetében a magánszemélynek az Szja törvény alapján összevont adóalapba tartozó jövedelme keletkezik.

 

Önálló tevékenység

 

Abban az esetben, ha a nyeremény megszerzése tevékenység végzéséhez köthető – például pókerjáték –, akkor az önálló tevékenységből származó jövedelem keletkezik.

 

Önálló tevékenységből származó jövedelmet tevékenységenként úgy kell meghatározni, hogy az azonos tevékenységhez kapcsolódó összes – az Szja törvény 2. számú melléklete szerinti – bevételt (nyeremény) csökkenteni kell az elszámolható költségekkel.

 

A költségelszámolás kétféle módszerrel történhet. Az egyik módszer a 10 százalékos költséghányad alkalmazása, a másik a tételes költségelszámolás. 

Fontos megjegyezni, hogy egy adóéven belül a magánszemély csak az egyik módszert választhatja, amit egész évben minden önálló tevékenységből származó jövedelem meghatározása esetén alkalmaznia kell. Azonban, ha a magánszemély év közben a 10 százalékos költséghányadot alkalmazta, akkor lehetősége van arra, hogy év végén a tételes költségelszámolást válassza, amennyiben a megfelelő igazolásokkal rendelkezik.

 

 A 10 százalékos költséghányad alkalmazása esetén a bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek. Ebben az esetben a bevétel más költséggel nem csökkenthető, viszont a költségek igazolásához nincs szükség bizonylatokra.

 

Tételes költségelszámolás esetén a bevétellel szemben a jövedelem megállapításához elszámolható az adott tevékenység bevételének mértékéig a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt – az Szja törvény 3. számú mellékletének rendelkezései szerint – elismert költség. 

Elismert költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, szabályszerűen – főként számlával – igazolt kiadás minősül. Költséget kizárólag a bevétel mértékéig lehet levonni. 

Például online póker esetében a berakott tét, a szolgáltató felé befizetett díj, – amennyiben azt a magánszemély megfelelően tudja igazolni – költségnek tekintendő.

 

Egyéb jövedelem

 

Abban az esetben, ha a nyeremény megszerzése tevékenység végzéséhez nem köthető – például sportfogadás esetén –, akkor az Szja törvény 28. §-sa szerinti egyéb jövedelem keletkezik. 

Az adóköteles jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy a bevételt csökkenteni kell az Szja törvény szerinti elismert költségekkel. Fontos megjegyezni, hogy ügyletenként (fogadásonként) kell a bevételt és a költséget elszámolni. Ez azt jelenti, hogy például a vesztes fogadások költsége nem számolható el a nyertes fogadások bevételével szemben.

 

Adókötelezettség

 

Abban az esetben, ha a nyeremény juttatója nem minősül kifizetőnek, – például a nyeremény egy külföldi honlapon szervezett játékból származik, – akkor a jövedelemután a magánszemélynek kell befizetnie a 16 százalék személyi jövedelemadó-előleget és a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást (a továbbiakban: eho) a szerzés negyedévét követő hónap 12-éig.

 

Fontos megjegyezni, hogy miután egyéb jövedelem esetén az eho megfizetésére a magánszemély a kötelezett és azt költségként nem számolhatja el, számára nem térítik meg, ezért Szja törvény 29. §-a értelmében az adóelőleg – és ezért az eho – alapja a jövedelem 78 százaléka.

 

Azonban, ha a nyeremény juttatója kifizető, akkor neki kell megállapítania, levonnia és befizetnie a 16 százalék adót és a juttatásról igazolást kell kiállítania a nyertes részére. A 27 százalékos eho fizetési kötelezettség ekkor nem a magánszemélyt, hanem a juttatót terheli. 

 

A nyereményt a tárgyévről szóló adóhatósági közreműködés nélkül elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallani. Például a 2014. évi nyereményt a 1453 számú bevallás 1453-A lapján – jövedelemtípustól függően – az önálló tevékenységből származó jövedelem, vagy az egyéb jogcímen kapott jövedelem elnevezésű sorában kell feltüntetni.