Áder aláírta a módosított szerencsejáték törvényt

2012-10-09
A módosított szerencsejáték törvény aláírásra került, a Parlament honlapja szerint jelenleg kihirdetés előtti a státusza. A Szerencsejáték Szövetség alkotmányjogi panasz indítványt terjeszt be.

 

Alkotmányjogi panasz indítványt terjeszt be a nyerőgép iparág vállalkozói és dolgozói nevében az ágazat érdekvédelmi szervezete a Magyar Szerencsejáték Szövetség, valamint több érintett vállalkozás tulajdonosa. Az MSzSz és több tagja alkotmányjogi panasz indítványában azt kéri a tisztelt Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a jogszabály alaptörvény-ellenességét, és semmisítse meg azt, mivel az számos ponton sérti az Alaptörvényt – áll a Szövetség által a Fortunawebhez eljuttatott sajtóközleményben.

 

Az MSzSz, mint érdekvédelmi szervezet, továbbá az ország több területéről az ágazatban érdekelt személy az Alkotmánybíróság mellett, az Alapvető Jogok Biztosához is fordul a véleményük szerint alkotmánysértő jogszabály kapcsán az alapjogi sérelmekre hivatkozva. Arra kérik majd az ombudsmant, hivatalból forduljon az Alkotmánybírósághoz, mert állampolgárok, mint természetes személyek szélesebb csoportját éri alapjogi sérelem. Megélhetéshez és a munkához való joguk sérült a tevékenységet tiltó jogszabály megjelenésével, ezért az MSzSz úgy véli, az ombudsman haladéktalanul köteles hivatalból eljárást indítani és az Alkotmánybírósághoz fordulni. 

 

Az Alaptörvény szerint „Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik;” továbbá „mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz”, ezeket a rendelkezéseket az MSzSz szerint a jogalkotó sértette a szerencsejáték törvény módosításának megalkotásakor. „Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson” – olvashatjuk az Alaptörvényben, ezt azonban a Magyar Országgyűlés az említett jogszabály elfogadásával 40.000 ember számára teszi lehetetlenné, hiszen ők szakterületükön dolgoznának.

 

A nyerőgép iparágban dolgozó vállalkozók mindenüket elveszítik a jogszabály hatályba lépésekor, holott az Alaptörvény szerint „tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

 

A szerencsejáték-ipar a hazai gazdaságban jelentős forgalommal jelenlévő ágazat, amely a gazdasági világválság ellenére kiemelkedően nagy hasznot termel az állami költségvetés számára, adók formájában. Ez pedig jelentős mértékben visszaosztódik az egyes állampolgárok számára is. Az értékteremtő munka tényét támasztja alá ebben az iparágban, hogy a múlt évi adatok szerint mintegy 1.200 vállalkozás révén közel 40.000 ember megélhetését biztosította. A jogszabály változásával az e tevékenységet folytató vállalkozók és alkalmazottaik más megélhetési forrást kénytelenek keresni maguk számára, ezáltal megélhetésük, létbizonytalanságba fordul át és végképp ellehetetlenülnek. A vállalkozás szabadságának korlátozása valósul meg a fentebb említett jogszabály tevékenységet tiltó rendelkezése kapcsán. 

 

A megkülönböztetés kérdése is felmerül a törvényi döntésben, mert nem minden szerencsejáték tevékenységet tilt be, de a pénznyerő automaták üzemeltetése során sem a teljes tiltás érvényesül (kaszinóban továbbra is lehet).

 

Sértette a Szövetséget, mint érdekvédelmi szervezetet, de leginkább tagjai emberi méltóságát, amikor a Miniszterelnökséget vezető Államtitkár kijelentette a módosító törvény indokaként, hogy nemzetbiztonsági kockázat van a pénznyerő automaták üzemeltetésében. A Sztv. 1991-es hatályba lépése óta nem volt szerencsejáték szervezővel szemben eljárás pénzmosás vagy szervezett bűnözésben való részvétel miatt. Ezért a Szövetség megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az ilyen híreszteléseket nagy nyilvánosság előtt terjesztőkkel szemben becsületsértés és jó hírnév megsértése miatt eljárásokat kezdeményezzen. 

 

Összegezve: 

Az MSzSz alkotmányjogi panasz indítványának indoklása szerint a jogszabály sérti  az Alaptörvény M), O) és T) cikkét, az I. cikk (1) és (4) bekezdését, II. cikke első mondatát, VI. cikk (1) bekezdését,  XII. cikkét, XIII. cikk (1)-(2) bekezdését, XV. cikke (1)-(2) bekezdését, XIX. cikke (1)-(2) bekezdését.  

 

A fenti indokok alapján az MSzSz elnöke, Schreiber István indítványozni fogja, hogy T. Alkotmánybíróság, mint az Alaptörvény fenti rendelkezéseivel ellentétes jogszabályt helyezze hatályon kívül a frissen módosított szerencsejáték törvényt.