A Szerencsejáték Szövetség javaslata a szüneteltetés hosszabbítására

A november elején sok vállalkozó a játékgépek üzemeltetési engedélyének csak a szüneteltetését kérte. A jelenlegi szabályozás szerint ez maximum 6 hónapos időszakra kérhető, és mivel a VHR késésével egyre kisebb az esély, hogy április végéig adottak lesznek a feltételek az szerver alapú üzemeltetéshez, a Magyar Szerencsejáték Szövetség a szüneteltetés meghosszabbítását kérte a törvényalkotóktól.


Forrás: A Magyar Szerencsejáték Szövetség Hivatalos Oldala

A szerencsejáték törvény 2011. november 1-jén hatályba lépett módosítása alapvetően megváltoztatta a pénznyerő automata üzemeltetést. 2012. december 31-ig még lehet a hagyományos pénznyerő automatákat működtetni, de a játékadó mértéke 100.000 Ft/hó/játékhely összegről 500.000 Ft/hó/játékhely összegre emelkedett. Ezzel egyidőben a törvény lehetőséget biztosított egy szerver alapú működtetésre, forgalomarányos játékadó fizetéssel. 

Mivel a szervezők jelentős része a felemelt, fix összegő játékadót nem tudta befizetni, de úgy döntött, hogy a szerver alapú mőködéshez – ha ennek feltételei fennállnak majd – csatlakozna, játéktermeit leadta szüneteltetésre. Sajnos az ilyen módon lehetséges működéshez szükséges feltételek a mai napig nem állnak rendelkezésre. Nincs kihirdetett végrehajtási rendelet, amely alapján a központi szerver, és az ehhez kapcsolható játékkonzol engedélyezhető lehetne. 

A szerencsejáték törvény szerint a játékterem szüneteltetése maximum 6 hónapig tarthat. Az már látszik, hogy ez időtartam alatt nem nyílik meg az új típusú üzemeltetés lehetősége, a szervezők a törvény erejénél fogva elvesztik ezen termek engedélyeit.  A javaslat ezen a méltánytalan helyzeten változtatna, és egyszeri alkalommal a szünetelés 120 nappal történő meghosszabbítását tenné lehetővé. Ez az idő elég lehet arra, hogy a piac nagyobb zökkenők nélkül átállhasson a magasabb biztonságot nyújtó  szerver alapú üzemeltetésre. Ezzel a költségvetés bevételekhez jutna, és a piac is újra felépülhetne. 

A javaslat kizárólag a jelenlegi helyzet kezelését  szolgálná, egyszeri alkalomra szólna a továbblépéshez még szükségessé vált idő elteltével automatikusan hatályát vesztené. 


Ezért a Magyar Szerencsejáték Szövetség az alábbi törvénymódosítási indítványt juttatta el a minisztériumhoz:


1.§ A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26.§ (16) bekezdése az alábbi utolsó mondattal egészül ki: 

„A szüneteltetés, annak lejárta előtt benyújtott – indokolás nélküli – kérelemre további 120 napig tarthat. A játékterem egy alkalommal összesen legfeljebb 300 napig szünetelhet.” 

2.§ E törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezését 120 napig lehet alkalmazni. Ez időpontot követően hatályát veszti.


Címkék: jogi háttér,