Változások 2011 november 01-től

2011-09-29
A 2011 szeptember 26-án elfogadott szerencsejáték törvény módosításai a pénznyerő automaták adójának öt-illetve hatszorosára emelésén túl bevezeti a "szerver alapú pénznyerő automata" fogalmát, hogy ezeket hol lehet majd használatba helyezni, illetve rendelkezik arról is, hogy milyen kritériumok vonatkoznak arra, aki ilyen szervereket szeretne üzemeltetni.

23. & (1) Az Szjtv. 26. §-a a következő új (la) bekezdéssel egészül ki :
„(1 a) Szerver alapú pénznyerő automatának minősül az a pénznyerő automata, amely az internet mint távközlési rendszer felhasználásával működtetett szerver alapú rendszerben üzemeltethető, és melynek játékprogramja a központi szerveren egy zárt, ellenőrzött rendszeren működik, a hozzá csatlakoztatott gépek (műszaki egységek) pedig a játékteremben, játékkaszinóban találhatók.”

(2) Az Szjtv. 26 . _§:a a következő új (22)-424) bekezdésekkel egészül ki :
„(22) Az I. kategóriába tartozó játékteremben és a II . kategóriába tartozó játékteremben— az (51 bekezdésben foglalt korlátozás figyelembe vételével - kizárólag szerver alapú pénznyerő automata üzemeltethető.

(23) Az elektronikus kaszinóban szerver alapú pénznyerő automata is üzemeltethető. Az elektronikus kaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata ellenőrző készülékét abban az esetben is online kapcsolati módon a szerver alapú pénznyerő automatákat üzemeltető szerverhez kell csatlakoztatni, ha a pénznyerő automata nem minősül szerver alapú pénznyerő automatának.

(24) Szerver alapú pénznyerő automatákat üzemeltető szerver működtetésére – az e törvényben és külön jogszabályban a pénznyerő automata üzemeltetésére előírt feltételek teljesítésén túl – engedély annak a Magyarországon bejezett székhellyel, legalább 50 millió forint jegyzett tőkével, magyar állampolgár vezető tisztségviselővel rendelkező gazdasági társaságnak adható, amelynek tagja (részvényese) a kérelem benyújtását megelőzően legalább 10 éven át Magyarországon szerencsejáték szervezésével foglalkozott és egyébként megfelel az e törvényben előírt feltételeknek."

4. Az egységes javaslat 17.§-ával megállapított Szjtv . 33.§-sa a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A szerver alapú pénznyerő automata esetén a szerencsejáték szervező mentesül az (1)-(3)  bekezdésben meghatározott játékadó megfizetésének kötelezettsége alól, helyette a tiszta játékbevétel 33%-nak megfizetésére köteles .”

19. (1) Az Szjtv . 38 . § (2) bekezdése_Q pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetésének és a szerver alapú pénznyerő automatákat üzemeltető szerver működtetésének, valamint az állami adóhatóság által felügyelt központi adatbázis részletes személyi, pénzügyi, műszaki, informatikai feltételeit ;”

40. § (3)  Az I . kategóriába tartozó játékteremben és a II .kategóriába tartozó játékteremben, valamint elektronikus kaszinóban pénznyerő automata üzemeltetésére 2011 . november 1 . napja előtt indult eljárásban kiadott engedélyek az Szjtv .2011 . december 31 . napján hatályos rendelkezései szerint és az engedélyben foglalt időtartamban, de legfeljebb 2012 . december 31 . napjáig érvényesek és ezen engedélyek alapján a pénznyerő automaták az engedélyben foglaltak szerint üzemeltethet ők.