Részletek a végrehajtási rendelet tervezetéből

2012-02-14
Az interneten már fellelhető annak a minisztériumi rendeletnek a tervezete, amely meghatározza a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének feltételeit.


A rendelet a személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételekről, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról szól.


A tervezet elöljáróban kitér arra, hogy a központi szerver legalább egy játékszerverből és tranzakciós szerverből áll.

A játékszerveren futnak a játékprogramok, továbbá közvetlen kapcsolatban áll a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákkal, valamint a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerekkel.

A tranzakciós szerver a szerencsejáték-szervezői tevékenységből származó pénzügyi tárgyú adatok gyűjtését, archiválását és valós idejű ellenőrzését végzi, valamint azokból a játékszervező részére olyan elektronikus kimutatásokat készít, amelyek az adóbevallási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

A tranzakciós szerver közvetlen kapcsolatban csak az állami adóhatósággal illetve a hozzá csatlakozott játékszerverekkel állhat. Egy játékszerver csak egy tranzakciós szerverrel állhat kapcsolatban.


A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat üzemeltető központi szerver üzemeltetésére olyan cég kaphat engedélyt a nemzetgazdasági minisztertől, amely már a kérelem benyújtásakor rendelkezik legalább 1000, helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetésére vonatkozó, legalább egy éves határozott idejű csatlakozási szerződéssel


A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszert üzemeltető központi szerver működtetését olyan cég számára engedélyezheti a miniszter, amelynek rendszere alkalmas legalább 1000 játékos egyidejű kiszolgálására


A központi szerver üzemeltetésére engedélyért folyamadó társaságnak ezen kívül rendelkeznie kell legalább 30, saját tulajdonú, auditált, a központi szerveren futtatni kívánt játékszoftverrel. A kérelmet benyújtó cégnek 10 millió forint igazgatási szolgáltatási díjat kell átutalnia a nemzetgazdasági minisztérium számlájára. A központi szerver üzemeltetésére vonatkozó engedély 10 évre szól. Az érvényes engedéllyel rendelkező központi szerver hardverének bővítése esetén az üzemeltetőnek további 2 millió forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, a bővítés az engedély eredeti időtartamát nem hosszabbítja meg.


Az érvényes engedéllyel rendelkező központi szerverre új játékszoftver (játékprogram) csak akkor telepíthető, ha annak auditálása megtörtént. és az ezt igazoló dokumentumot az üzemeltető előzetesen a nemzetgazdasági miniszternek, valamint és az állami adóhatóság részére postai úton megküldte.


A központi szerver elhelyezésére és működtetetésére szigorú biztonsági előírásokat ír elő a rendelet. Ezeket most nem részletezzük, csak annyit emelünk ki belőle, hogy biztosítani kell a központi szerver szünetmentes tápellátását, valamint megfelelő fizikai és logikai behatolás elleni védelemmel – többek között vírusvédelemmel, tűzfallal – kell ellátni a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása céljából. Egy szerverteremben kizárólag egy központi szerver helyezhető el és üzemeltethető, illetve a központi szerver tranzakciós szerverét és játékszerverét ugyanazon szerverteremben kell elhelyezni. A központi szerver játékszerverét és tranzakciós szerverét egy másodlagos szerverrel kell ellátni, amely az elsődleges szerver szoftver- vagy hardveregységeinek meghibásodása esetén azonnal rendelkezésre áll és automatikusan, adatvesztés nélkül folytatja az elsődleges szerver működését.


A központi szervert úgy kell kialakítani, hogy az hiba esetén megvédje a kapcsolódó adatok integritását, a biztonsági mentést legalább naponta egyszer automatikusan el kell végezni.


A központi szervernek másodpercnyi pontossággal kell naplóznia minden fontos adatot és eseményt, többek között a lejátszott játékokkal kapcsolatos összes lényegi információt, beleértve a tét/nyeremény adatokat, a bónusz játékokat, a nyerőkombinációt, a nyeremény-kifizetés módját, a jackpot-változásokat. Az informatikai rendszernek biztosítania kell az adatvesztés nélküli archiválását, és ki kell zárnia az utólagos módosítás lehetőségét.


A központi szervernek biztosítania kell, hogy arra kizárólag az állami adóhatóság által engedélyezett helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer csatlakozhasson fel.


A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve a nem helyhez kötött pénznyerő rendszer működése során kizárólag a központi szerveren tárolható a játéklogika és a véletlenszám-generátor, ennek megfelelően a játékok eredményét kizárólag a központi szerveren lévő szoftver határozhatja meg.


A kommunikációs hálózatnak biztonságosan össze kell kapcsolnia a központi szervert és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatát, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszert úgy, hogy a központi szerver által biztosított játékprogramot csak engedélyezett helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve  nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer használhassa. A központi szerver és a helyhez kötött szerveralapú pénznyerő automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer közötti kommunikációba nem építhető be semmilyen a játéklogika befolyásolására képes entitás (különösen lokális szerver és proxy szerver).


A központi szerver üzemeltetőjét helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata esetén műszaki egységenként – terminálokként, konzolokként, illetve több játékhelyes műszaki egység esetén játékhelyenként – havonta 30.000 forint szolgáltatási díj illeti meg, amelyet a pénznyerő automata üzemeltető köteles fizetni a központi szerver üzemeltetőjének. A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer esetén ez a szolgáltatási díj havonta és átlag 1.000 játékos egyidejű kiszolgálására alkalmas rendszerenként 3.000.000 forint. Ezek az összegek a minimális szolgáltatás nyújtása, vagyis legalább 30 játékszoftver biztosítása  esetén értendők, és az áfát nem tartalmazzák.


A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszert üzemeltető központi szerver üzemeltetője a felügyeleti ellenőrzésért negyedévi, áfa nélküli szolgáltatásidíj-bevételének 10 ezrelékét, de maximum 3.000.000 forintot köteles igazgatási szolgáltatási díjként átutalni a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának számlájára.


Végezetül szeretnénk hangsúlyozni, hogy cikkünk még csak a rendelet tervezete alapján készült, és csak egy rövidített változat, tehát nem tartalmaz minden olyan részletet, amely egyébként a központi szerver, a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automaták, vagy nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek üzemeltetőit érdekelheti.


Címkék: nyerőgép,