Megjelent az új dohánykoncessziós pályázat

2013-05-02
Felröppent sajtóértesülésekkel ellentétben mégsem csúszik a "maradék" 1417 trafik pályázati kiírása, az ma délelőtt megjelent.

 

A dohányboltokban az alábbi tevékenységek végezhetők:

 

 dohányterméket kiegészítő termék forgalmazása;11

 a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény különös rendelkezései I. fejezet 1. 

és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termékek 

forgalmazása;

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital forgalmazása;

 a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital 

forgalmazása;

 kávé, csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is fogyasztható 

kávéital forgalmazása;

 ásványvíz és üdítőital forgalmazása;

 újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány forgalmazása;

 a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti egyéb tevékenységek.

 

A szerencsejátékok forgalmazásáról a kiíró a következő információt adja:

 

Sorsolásos játék: olyan szerencsejáték, amelyben a szerencsejáték szervező a játékosnak pénzfizetés fejében vagyoni ellenszolgáltatást helyez kilátásba

a) meghatározott szám, számsor, jel, ábra stb. (a továbbiakban: szám) eltalálása vagy

b) nyerésre jogosító érvényes befizetési bizonylat, szelvény, jegy, tanúsítvány (a továbbiakban: sorsjegy) kihúzása esetén. A nyerés vagy vesztés kizárólag a szám nyilvános húzásának, vagy a sorsjegy azonosítására alkalmas más módszernek (a továbbiakban: sorsolás) az eredményétől függ.

Fogadási esemény az a jövőbeli esemény, amelynek legalább két nyilvánosságra kerülő kimenetele lehetséges és ezek bekövetkezésére a játékszervező semmilyen befolyással nem rendelkezik. E törvény alkalmazásában fogadásnak minősül a tét fizetése fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen bekövetkezésének eltalálására, vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására vonatkozó játék. Nem köthető fogadás akkor, ha ez harmadik személy érdekét sértené.

A fentiekkel kapcsolatos tevékenységét a pályázó a Szerencsejáték Zrt-vel kötött külön szerződése, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján folytathatja a dohányboltban.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a sorsolásos játék és fogadás lebonyolításával kapcsolatos termék forgalmazásának, valamint a Szerencsejáték Zrt-vel köthető szerződések feltételeinek kérdése nem tárgya a jelen Pályázati Kiírásnak, arra vonatkozóan a Pályázóknak a Szerencsejáték Zrt. külön ad felvilágosítást.

  

A részletes pályázati kiírás letölthető itt.

 

A kiírás tartalmazza településekre lebontva azt is, hogy területenként hány darab dohánybolt nyitható, ebből hány darab lehet ugyanazon személy vagy gazdasági társaság kezében. A törvény előírása szerint ugyanis egy személy maximum öt darab koncessziós nyerhet, de egy településen a dohányboltok maximum kétharmadát tarthatja a kezében. Jelen kiírásban kistelepülések szerepelnek, melyek elsöprő többségben 1, néhányban 2 trafik  elhelyezésére adnak lehetőséget. Utóbbiaknál tehát két különböző pályázó nyerhet csak. Érdekesség, hogy dohánytermék-kiskereskedelem dohánybolton kívül más üzletben is folytatható az olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak. Az előírásokról annyit közöl a kiírás, hogy "ilyen értékesítés csak olyan üzletben folytatható, ahol kialakítható olyan elkülönített, térben leválasztott, fenntartott helyiségrész, amely a dohányterméknek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített módon történő értékesítését teszi lehetővé úgy, hogy a dohánytermék az üzletben megforduló fiatalkorú számára sem a dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor, sem azt megelőzően vagy követően ne legyen látható."

 

Nagyobb érdeklődést vár a kormány a kistelepülések tekintetében most, hogy a dohánykereskedelem árrését 10%-ra emelték, sőt fontolgatják a 12%-os árrés meghatározását is. Az előző pályázat a most kiírt 1417 trafik esetében eredménytelenséggel zárult.

 

A pályázatok beadási határideje: 2013. július 1.

 

 

Címkék: dohánykoncesszió,