Már az EU-nál az online szerencsejáték végrehajtási rendelete

2014-07-24
Ezt is megértük! A Nemzetgazdasági Minisztérium benyújtotta az online szerencsejáték vhr-jét az Európai Bizottsághoz, így az ilyenkor szokásos háromhavi várakozás után elvileg elhárul a külföldi irodák liszenszkérelme elől az akadály.

 

A tervezet a részletes engedélyezési, játékos-nyilvántartási, üzemeltetési és műszaki-informatikai szabályokat tartalmazza, mely szerint miniszteri hozzájárulással, és igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével lehet majd távszerencsejáték-engedélyhez jutni. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj egy játéktípusra vonatkozó kérelem esetén 10, két játéktípusra vonatkozó kérelem esetén 15, három játéktípusra vonatkozó kérelem esetén pedig 20 millió forint.

 

A kérelmet az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell majd beadni a NAV-hoz. A kérelemhez csatolni kell az auditálásra jogosult szervezet által kiállított auditálási okiratot, a játéktervet, a költségvetést, a miniszteri engedélyt vagy a koncessziós szerződést, illetve az igazgatás-szolgáltatási díj befizetésének igazolását, mindezt magyar nyelven.

 

A véletlen generátorra, a játékszabályokra, a játékosi egyenleg kezelésére, továbbá a manipulációmentes, valós és a játéktervnek megfelelő működésre vonatkozó auditálást az EGT területén letelepedett, az EGT valamely államának joga szerint auditálására jogosult szervezet végezheti.

 

A játéktervnek tartalmaznia kell a játékok megnevezését és szabályait, a tét legkisebb és legnagyobb összegét, a tétek és nyeremények arányát, a szervezői jutalék meghatározását, a játékosi egyenleg vezetésének szabályait, és a játékesemények törlésének szabályait. Mellékletként csatolni kell a játék teljes szimulációjának leírását, és a grafikákat is.

 

A költségvetésnek tartalmaznia kell a tervezett árbevétel, a tervezett költségek és a tervezett játékadó összegét, valamint az összesített játékosi egyenlegek becsült éves átlagos értékét.

 

A tervezet tiltja a játékosi egyenlegek közti átvezetést, ugyanakkor megengedi bónusz és speciális ajánlat alkalmazását. 

 

A játékos részére legalább az alábbi önkorlátozó intézkedések igénybe vételét kell biztosítania a szervezőnek nap, hét vagy hónap bontásban:

  • a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének meghatározása,
  • a tétként megtehető összeg maximumnak játéktípusonkénti meghatározása, 
  • a veszteség maximális összegének játéktípusonkénti meghatározása,
  • a játékban való részvétel figyelmeztetés nélküli maximális időtartamának meghatározása, 
  • játékban töltött időről figyelmeztető jelzés ismétlődő vagy folyamatos megjelenítése.

A játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra a szervezőnek biztosítania kell az önkizárás lehetőségét is. Az önkizárás időtartama alatt a játékosi egyenlegen befizetés nem írható jóvá, a játékos a távszerencsejátékban nem vehet részt és a játékos részére a szervező szerencsejátékot népszerűsítő reklám- és marketingüzeneteket a távszerencsejátékra használt honlap felületén kívül sem juttathat el.

 

Azoknak, akik esetleg fogadóiroda jellegű termeket szerettek volna üzemeltetni, rossz hír, hogy a szervező – sem közvetve sem közvetlen módon – nem biztosíthat helyszínt vagy műszaki eszközt a játékosok részére. A tervezet szerint a távszerencsejáték keretében nyújtott szerencsejáték szervezés közterületen, illetve a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben nem közvetíthető. 

 

A szervezőnek kéthetente kell adatszolgáltatást teljesítenie, mely során többek közt jelentenie kell a játékosi egyenlegek kumulált összegét, a játékosi befizetések összegét, a játékosok által megrakott tétek összegét, a kifizetett nyeremények összegét, a regisztrált játékosok számát és a tiszta játékbevétel összegét.

 

Távoli hozzáférés keretében az állami adóhatóság részére hozzáférést kell biztosítani többek közt a játékosi azonosító adatokhoz, a játékosok egyenlegének kimutatásához, és a fogadási események/leosztások/játékesemények naplójához. 

 

Az EU notifikációs eljárásának várakozási határideje október 20-ig tart, addig nem fogadhatja el a magyar parlament a tervezetet, a liszenszkérelmek elől tehát elméletileg novembertől gördülhet el leghamarabb az akadály.