Külföldi szerver is elég lehet a távszerencsejátékot szervező cégeknek

2011-12-31
Nem kell feltétlenül Magyarországon elhelyezett szerveren tárolniuk a külföldi online szerencsejáték-szervező cégeknek a magyar játékosok fogadásával kapcsolatos adatokat. Ezt bizonyos esetekben valamelyik EGT-államban* elhelyezett szerveren is megtehetik. Többek között ez szerepel abban a törvénymódosító csomagban, amely számos helyen pontosította a szerencsejáték törvényt, és amelyet december 23-án fogadott el az Országgyűlés.
A külföldi távszerencsejáték-szervező cégek képviselői korábban jelezték, hogy a szeptember végén módosított szerencsejáték törvényt még nem tartják véglegesnek, mert az több helyen hiányos. Erről korábban honlapunk is beszámolt.
 
Az említett hiányosságok egy részét pótolta most a szerencsejáték törvényt is több ponton módosító újabb javaslatcsomag, amelyet Rogán Antal képviselő, a gazdasági bizottság elnöke december 21-én nyújtott be az Országgyűlésnek. A honatya ezúttal a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslathoz terjesztett elő egy olyan záró szavazás előtti módosító javaslatot, amely a szerencsejáték törvényt is érinti, s amelyet december 23-án elfogadott az Országgyűlés. Ebben szerepelnek pontosítások, kiegészítések és bizonyos terminológiai javítások is. Bár a törvény számos részletkérdést szabályoz,  de nem pótolja a később megjelenő végrehajtási rendeletet.
 
A külföldi online szerencsejáték-szervező cégek képviselői többek között azt hiányolták a magyar szerencsejáték törvény korábbi változatából, hogy nem egyértelműsítette, vajon ezeknek a cégeknek külföldön, vagy pedig Magyarországon elhelyezett szerveren kell-e tárolniuk majd a magyar játékosok fogadásával kapcsolatos adatokat. Az utóbbi megoldás ugyanis nemcsak technológiailag bonyolultabb, de lényegesen nagyobb mértékű beruházást tesz szükségessé a részükről, ezért értelemszerűen drágább is. Ráadásul az online fogadásoknál igen jelentős adatmennyiség tárolásáról van szó, ennek érzékeltetésére egy jó példa, hogy a bwinnek van a Pentagon után a második legnagyobb Microsoft-szervere a világon. Végül az is bizonytalan, hogy a magyarországi szerveren való tárolás költségeit a kisebb távszerencsejáték-szervező cégek egyáltalán bevállalják-e. 
 
Nos, ezzel kapcsolatban egy mindenképpen megnyugtató megoldást fogadott el karácsony előtt a magyar Parlament. A szerencsejáték törvény 2012. január 3-án életbe lépő módosítása szerint ugyanis bizonyos feltételek mellett ezeket az adatokat elegendő az adott külföldi székhelyű cég saját szerverén tárolni. Ezt abban az esetben engedélyezheti a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya, ha a szerver elhelyezése szerinti EGT-állam hatósága felügyeli az adott cég szerencsejáték-szervezői tevékenységét, s a két ország felügyeleti hatósága között született olyan megállapodás, amely alapján az ottani hatóság felügyeli a cég Magyarország területén végzett szerencsejáték-szervezői tevékenységét is.
 
Az elfogadott törvénymódosítás mindenképpen segíti a  külföldi online szerencsejáték-szervező cégek magyarországi piacra lépését, s ezáltal nem utolsó sorban a magyar állam is több adóbevételhez juthat.

A fent részletezett törvényszakasz így hangzik:

(8) Az Szjtv . 29/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az állami adóhatóság jóváhagyhatja, hogy az (5) bekezdésben meghatározott adattárolására szolgáló eszköz ne kerüljön Magyarország területén elhelyezésre, ha az adatfeldolgozásra és - tárolásra szolgáló eszköz (szerver) elhelyezése szerinti EGT-állam hatósága felügyeli a szervező szerencsejáték szervezői tevékenységét és ezen felügyelő hatóság megállapodással rendelkezik az állami adóhatósággal a szervező által Magyarország területén nyújtott szerencsejáték szolgáltatás felügyeletére vonatkozóan .”

*EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam.