Kiemelkedően gyors ütemű a VHR-ek előkészítése – állítja a minisztérium

2012-03-13
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint kiemelkedően gyors ütemű a szerver alapú pénznyerő automaták, nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek és az ezeket kiszolgáló központi szerver üzemeltetés részletes szabályait tartalmazó két végrehajtási rendelet (VHR) előkészítése.

 

 

A minisztérium kommunikációs titkársága ezt abban az e-mailjében közölte szerkesztőségünkkel, amelyben a még február 8-án, a kormányszóvivőnek feltett kérdéseinkre válaszolt. Ebben a levelünkben egészen pontosan aziránt érdeklődtünk, hogy „mennyit kell még várni a rendelet megjelenéséig, mi okozza a hónapok óta tartó csúszást, ki ezért a felelős, hogyan kívánják pótolni a költségvetésben a hiányzó adóbevételeket, és egyáltalán, mi a kormány álláspontja a történtekkel kapcsolatban?”

 

A levelünkre megküldött válasz első részében a minisztérium részletesen taglalja azt, melyik az a 2011-ben elfogadott négy törvény, amely módosította az 1991-es szerencsejáték törvényt annak érdekében, hogy megteremtse a szerver alapú új játékformák általános, törvényi szintű szabályozását. Ennek részletes közlésétől most itt eltekintünk, mert a levélnek ez a része gyakorlatilag szóról szóra megegyezik a korábban Zakó László jobbikos országgyűlési képviselőnek küldött válasszal, amelyet már korábban feltettünk honlapunkra, s amelyet itt olvashatnak.

 

Ezek után lássuk az NGM válaszának lényegét! Aláhúzással jelöltük azokat a részeket, amelyek eltérnek a Zakó képviselő úrnak küldött választól:

 

„A szerver alapú játékok törvényi háttere a 2011. november 29. és 2011. december 29. között kihirdetett törvényekben található, amelyeknek szabályai 2012. január 3-i hatálybalépéssel érték el a jelenlegi állapot szerinti végleges tartalmukat.  A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automaták, nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek és az ezeket kiszolgáló központi szerver üzemeltetés részletes szabályait tartalmazó két NGM rendelet előkészítésének törvényi háttere 2011. december 29-re véglegesítődött. Ehhez képest a rendeleteket a törvényi módosításokkal párhuzamosan készítettük elő, azok közigazgatási egyeztetése 2012. január 23-ig lezárult. Jelenleg a miniszteri aláírás előtti és notifikáció előtti fázisban vannak a rendeletek.  

Az előzőeket összefoglalva: a 100 napos késés nem áll fenn a jogalkotásban, a rendeletek előkészítése, közigazgatási egyeztetése kiemelkedően gyors ütemű figyelembe véve azt, hogy a Magyarországon előzménnyel nem rendelkező műszaki megoldásokat tartalmazó részletszabályok az általános törvényi háttér koncepcionális változásai és 2012. január 3-i véglegesítése ellenére 2012. február 15-én már közigazgatási egyeztetés utáni, és miniszteri aláírás előtti fázisban vannak.”

 

A fortunaweb.hu kommentárja:

A minisztérium leveléből most legalább világossá vált, hogy a végrehajtási rendelet csúszása három okra vezethető vissza. Az első ok, hogy a törvényalkotó részéről koncepcióváltás történt a szerver alapú pénznyerő automaták szabályozását illetően. Az eredeti koncepciónak megfelelő szabályozást a 2011. szeptember 29-i törvényben hirdették ki, a módosított koncepció szerinti szabályozás törvényi háttere 2011. december 29-ére állt össze. Ez már önmagában három hónapos csúszást eredményezett, amely álláspontunk szerint a törvényhozók, vagyis a kormánypárti országgyűlési képviselők felelőssége.

 

További késedelmet jelentett az a 20 nap, amely a törvények január 3-i életbe lépése, és az ehhez tartozó végrehajtási rendelet január 23-án lezárult közigazgatási egyeztetése között telt el.  Itt egyet kell értenünk a Nemzetgazdasági Minisztériummal abban, hogy ennek a folyamatnak a 20 nap alatti „levezénylése” akár pozitívumnak is tekinthető, figyelembe véve a közigazgatásban általánosságban megszokott 30 napos határidőket. Más kérdés, hogy azok a szerencsejáték szervezők, akik a saját bőrükön érzik a végrehajtási rendelet megjelenésének hiányát, nem igazán tesznek különbséget a minisztérium és a képviselők felelőssége között, számukra ugyanis ezek együtt testesítik meg a kormányzó hatalmat. 

 

Végül a csúszás harmadik oka az európai uniós jogharmonizáció, közigazgatási szakzsargonnal élve a notifikációs eljárás időigényessége. A Nemzetgazdasági Minisztérium válaszában az áll, hogy „jelenleg a miniszteri aláírás előtti és notifikáció előtti fázisban vannak a rendeletek”.  

 

Mindenesetre örvendetesnek tartjuk, hogy minisztérium szerkesztőségünkhöz eljuttatott válaszában már nem feledkeztek meg említést tenni a notifikációs eljárásról, ez ugyanis a Zakó képviselő úrnak címzett levélben még nem szerepelt. Igaz, abban a dokumentumban meg olvasható az, hogy „a rendeletek Magyar Közlönyben való közzétételére a miniszteri aláírást követően a közeljövőben kerül sor”, ami sokat sejtetően a hozzánk küldött válaszból már kimaradt…

 

Most már tehát a rendeletek megjelenésének fő akadálya a notifikációs eljárás maradt. Ennek kapcsán felvetődik a gondolat, hogy hasznosabb lett volna valamiféle előzetes notifikációs eljárást lefolytatni még a törvényátalakítás előkészítésének fázisában, mert így el lehetett volna kerülni a rendeletek csúszását.

 

Összefoglalva elmondható, hogy sajnos a pénznyerő automaták piaci szabályozásának átalakítása is amolyan „jó” magyar módra történt meg, vagyis előbb verték szét a korábban működő struktúrát, minthogy kidolgozták volna az új rendszert. A törvényi szabályozás elhúzódása egyértelműen a törvényalkotók felelőssége, ugyanakkor annak levét mégis részben a pénznyerő automatákat működtetők isszák meg, akik tulajdonképpen vétlenek az ügyben. Másfelől az átalakulási folyamat elhúzódása miatt sok szervező szünetelteti tevékenységét, így jelentős adóbevételektől is elesik az ország, s a hiányt végső soron megint az adófizetők pénzéből fogják majd pótolni.