Az online szerencsejáték országonkénti tiltásáról

2011-08-16
Bármely tagállam megtilthatja a szolgáltatóknak, hogy saját területén szerencsejátékokat kínáljanak az interneten keresztül, még akkor is, ha olyan tagállamban rendelkeznek székhellyel, amelyben jogszerűen kínálhatják ezeket a szolgáltatásokat. Ugyanakkor az érintett tagállam által kitűzött cél eléréséhez szükséges (a szolgáltatásnyújtás szabadságát érintő) korlátozásoknak arányosaknak kell lenniük és megkülönböztetéstől mentesen kell őket alkalmazni.

Az Európai Parlamentben "az online szerencsejátékok és az EB legutóbbi döntései" témakörében lefolytatott tárgyalás. 2010 október.

Az Európai Bíróság C-42/07 számú határozatával megerősítette, hogy valamennyi tagállam önállóan határozhatja meg a fogadással és szerencsejátékokkal kapcsolatos politikája célkitűzéseit, illetve meghatározhatja az elérni kívánt védelmi szintet. Vagyis bármely tagállam megtilthatja a szolgáltatóknak, hogy saját területén szerencsejátékokat kínáljanak az interneten keresztül, még akkor is, ha olyan tagállamban rendelkeznek székhellyel, amelyben jogszerűen kínálhatják ezeket a szolgáltatásokat. Ugyanakkor az érintett tagállam által kitűzött cél eléréséhez szükséges (a szolgáltatásnyújtás szabadságát érintő) korlátozásoknak arányosaknak kell lenniük és megkülönböztetéstől mentesen kell őket alkalmazni. Ezzel kapcsolatban tett fel szóbeli választ igénylő kérdést az Európai Parlamentben Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi és Heide Rühle a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében a Bizottsághoz.

Nézze meg a Parlamenti vitát, mely magyar nyelven is elérhető!

A kérdések a következők voltak:

  1. ilyen fellépést tervez a Bizottság az említett EB-határozatok fényében az online szerencsejátékokra vonatkozóan, továbbá hol tart az a jogsértési eljárás, amelyet a Bizottság több tagállam ellen indított annak vizsgálata érdekében, hogy vajon az online szerencsejátékok határokon átnyúló szolgáltatásának korlátozására vonatkozó nemzeti intézkedések összeférnek-e a közösségi joggal?
  2. i a Bizottság véleménye a tagállamokban tapasztalható jogalkotási fejleményekről az említett EB-határozatokkal összefüggésben?
  3. ervezi-e a Bizottság, hogy közös szabályozási keretet alkot a növekvő számú, határokon átnyúló online szerencsejátékok esetében annak érdekében, hogy biztosítsa a tisztességes online szerencsejátékok fennmaradását, tekintettel a sérülékeny fogyasztók védelmére, a szenvedélybetegség kialakulásának megakadályozására és a szervezett bűnözés megfékezésére?

Az első kérdéssel kapcsolatban Michel Barnier úr kifejtette, hogy a Bizottság számos tagállam ellen kezdeményezett jogsértési eljárást a határon átnyúló sportfogadási szolgáltatások terén. A Bizottság tudomása szerint a kilenc jogsértési esetből négy országban – Dániában, Franciaországban, Olaszországban és Magyarországon – a jogsértési eljárásra válaszul kezdeményezték a nemzeti jogszabályok módosítását. A Bizottság a továbbiakban is együtt dolgozik majd minden érintett tagállammal a jogsértési eljárásokban megfogalmazott problémák megoldásán.

A második kérdés kapcsán kitért arra, hogy a közelmúltbeli bírósági ítéleteket követően a Bizottság megjegyzi, hogy a Bíróság megszilárdult ítélkezési gyakorlatának megfelelően megköveteli, hogy bármely előforduló korlátozás először is a közérdek alapos megfontolásán nyugodjon, másodszor, szükséges és arányos legyen. Ebbe az is beletartozik, hogy a korlátozások megfelelőek, következetesek és szisztematikusak legyenek. A Santa Casa esetből tehát nem következik, hogy a Bíróság engedélyezte a tagállamoknak, hogy tovább késlekedjenek a korlátozások bevezetésével. A Bíróság nagyon pontos utalást tett a portugál monopólium működési módjára, annak igen hosszú történetére, valamint az ország különösen sajátos körülményeire.

A harmadik kérdésre azt a választ adta, hogy a Bizottság nem vetette el a jogsértési eljárások alternatíváit sem. Szeretne építő jellegű vitát kezdeményezni erről a kérdésről az Európai Parlamenttel, valamint az érintett tagállamokkal és felekkel. Tudomása szerint ez ügyben semmilyen konzultáció nem folyt a tagállamokkal azóta, hogy 2006-ban úgy döntöttek, kivonják a szerencsejátékokat a szolgáltatásokról szóló irányelv hatálya alól. Ezért szeretné meghallgatni a tagállamokat, és úgy döntött, hogy szorosan figyelemmel fogja követni a tanácsi munkacsoport tevékenységét.

A kérdésekkel kapcsolatos teljes szóbeli válasz megtalálható írásban ezen az oldalon.
Amennyiben a Parlamenti vitát szeretné felvételről megtekinteni, a következő linken a felszólalásokról készült videofelvétel magyar nyelvű fordításban is elérhető.

Forrás: www.nfh.hu

Címkék: elemzés, jogi háttér,