Az európai szerencsejáték szabályozásról általában

2011-08-16
Jelenleg nem létezik olyan egységes, a tagállamokra nézve kötelező érvényű uniós jogszabály, mely kifejezetten a Közösségen belüli szerencsejáték piac működését szabályozná. Mi több, olyan sem, amely a tagállamok számára szerencsejáték specifikus irányelvekkel szolgálna a nemzeti piacok szabályozása tekintetében. A szerencsejátékok szabályozásának kérdésében – annak érzékeny jellegéből adódóan – az Unió a szubszidiaritás elvét vallja, és mindez idáig nem is mutatkozott olyan konkrét jogalkotói lépés, mely a tagállamok közötti jogharmonizációt tűzte volna ki célul ezen a területen.

Az információ technológia fejlődésével és térnyerésével párhuzamosan azonban a határokon átnyúló, távolról szervezett szerencsejáték egyre hangsúlyosabb tényezővé vált a piacon, mely folyamat eredményeként a tagállamok állami játékszervezőinek hegemóniája megrendült, jogilag szavatolt monopóliumuk üzleti vonatkozásban felszámolódott.

Jogi szempontból mindez a szerencsejáték piacot érintő közösségi szintű jogszabály alkotási elvek közötti belső ellentmondás kiéleződéséhez vezetett. E kérdéskörben kiemelten két, mind az uniós, mind a tagállami szintű jogalkotást meghatározó alapelv játszik szerepet. Ezek egyike a már említett szubszidiaritás elve, a másik pedig a Római Szerződés (továbbiakban: Szerződés) 3. fejezetének 49. cikke, mely kimondja, hogy „tilos a Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás”1. Az Európai Unió tehát egyfelől garantálja a tagállamok kormányai számára, hogy saját hatáskörükben szabályozhassák a nemzeti szerencsejáték piacot, másfelől viszont a Közösség egyik gazdasági alappilléreként definiálható egységes belső piac megteremtése, védelme érdekében megkívánja a tagállamoktól, hogy ne korlátozzák polgáraik más tagállamokból nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A szerencsejátékok tekintetében azonban e két elv különösen nehezen egyeztethető össze, hiszen az állami érdek a költségvetéshez való jelentős hozzájárulás okán a szerencsejáték állami monopóliumként való megtartását diktálja, ez viszont csak a 49. cikk rendelkezéseivel ellentétes szabályozási mechanizmusokkal érhető el.

Ez az ellentmondás az egységes uniós piac szintjén de facto bizonytalanságot szül, a tagállamok szintjén pedig egymástól esetenként gyökeresen eltérő jogalkotási stratégiákat eredményez. Alapvetően a három szabályozási megközelítés látszik ma kirajzolódni az Európai Unió tagállamai körében. E három stratégia és azok jellemzői a következők:

 • teljes liberalizáció (Nagy-Britannia)
  • az online, mobiltelefonos és/vagy határon átnyúló szerencsejáték szervezők szabadon szolgáltathatnak, hirdethetnek
  • az állampolgárok részt vehetnek másik országban szervezett szerencsejátékban2
  • a játékszervezők licence birtokában működhetnek
  • kiemelkedően kedvező adózási szabályok, engedélyezési eljárások nem kerültek bevezetésre; nem cél a játékszervezők letelepedésre való ösztönzése
 • részleges liberalizáció (Franciaország, Olaszország, Spanyolország)
  • a nyitás jellemzően külső (Európai Bizottság, Európai Bíróság) nyomásra történik
  • a liberalizáció csak egyes szerencsejáték típusokra terjed ki, mely jellemzően a sportfogadás és a póker
  • a játékszervezők licence birtokában működhetnek
 • állami monopólium fenntartása (Dánia, Magyarország, Németország, Svédország, stb.)
  • csak az állami játékszervező online, illetve mobiltelefonos szerencsejátékaiban való részvétel engedélyezett
  • külföldi játékszervezők nem szolgáltathatnak, nem hirdethetnek, pénzügyi szolgáltatók a játékosok és a játékszervezők között tranzakciót nem hajthatnak végre

Létezik egy negyedik szabályozási megközelítés, melyet két tagállam alkalmaz - név szerint Málta és Gibraltár - ez azonban indíttatását, célját és tárgyát tekintve gyökeresen eltér a fenti három stratégiától. E két tagállamban bevezetett szabályozási gyakorlat fókuszában nem a határokon átnyúló és az adott ország felé irányuló szolgáltatásnyújtás legitimitásának vagy illegitimitásának kérdése áll. Épp ellenkezőleg: Máltán és Gibraltáron egyaránt olyan jogszabályi környezet került kialakításra, melynek deklarált célja, hogy hozzáférhető, viszonylag alacsony díjú licence-ekkel, kedvező adózási feltételekkel vonzza az internetes szerencsejátékot szervező cégeket.

 

Az információ technológia fejlődésével és térnyerésével párhuzamosan azonban a határokon átnyúló, távolról szervezett szerencsejáték egyre hangsúlyosabb tényezővé vált a piacon, mely folyamat eredményeként a tagállamok állami játékszervezőinek hegemóniája megrendült, jogilag szavatolt monopóliumuk üzleti vonatkozásban felszámolódott.

Jogi szempontból mindez a szerencsejáték piacot érintő közösségi szintű jogszabály alkotási elvek közötti belső ellentmondás kiéleződéséhez vezetett. E kérdéskörben kiemelten két, mind az uniós, mind a tagállami szintű jogalkotást meghatározó alapelv játszik szerepet. Ezek egyike a már említett szubszidiaritás elve, a másik pedig a Római Szerződés (továbbiakban: Szerződés) 3. fejezetének 49. cikke, mely kimondja, hogy „tilos a Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás”1. Az Európai Unió tehát egyfelől garantálja a tagállamok kormányai számára, hogy saját hatáskörükben szabályozhassák a nemzeti szerencsejáték piacot, másfelől viszont a Közösség egyik gazdasági alappilléreként definiálható egységes belső piac megteremtése, védelme érdekében megkívánja a tagállamoktól, hogy ne korlátozzák polgáraik más tagállamokból nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A szerencsejátékok tekintetében azonban e két elv különösen nehezen egyeztethető össze, hiszen az állami érdek a költségvetéshez való jelentős hozzájárulás okán a szerencsejáték állami monopóliumként való megtartását diktálja, ez viszont csak a 49. cikk rendelkezéseivel ellentétes szabályozási mechanizmusokkal érhető el.

Ez az ellentmondás az egységes uniós piac szintjén de facto bizonytalanságot szül, a tagállamok szintjén pedig egymástól esetenként gyökeresen eltérő jogalkotási stratégiákat eredményez. Alapvetően a három szabályozási megközelítés látszik ma kirajzolódni az Európai Unió tagállamai körében. E három stratégia és azok jellemzői a következők:

 • teljes liberalizáció (Nagy-Britannia)
  • az online, mobiltelefonos és/vagy határon átnyúló szerencsejáték szervezők szabadon szolgáltathatnak, hirdethetnek
  • az állampolgárok részt vehetnek másik országban szervezett szerencsejátékban2
  • a játékszervezők licence birtokában működhetnek
  • kiemelkedően kedvező adózási szabályok, engedélyezési eljárások nem kerültek bevezetésre; nem cél a játékszervezők letelepedésre való ösztönzése
 • részleges liberalizáció (Franciaország, Olaszország, Spanyolország)
  • a nyitás jellemzően külső (Európai Bizottság, Európai Bíróság) nyomásra történik
  • a liberalizáció csak egyes szerencsejáték típusokra terjed ki, mely jellemzően a sportfogadás és a póker
  • a játékszervezők licence birtokában működhetnek
 • állami monopólium fenntartása (Dánia, Magyarország, Németország, Svédország, stb.)
  • csak az állami játékszervező online, illetve mobiltelefonos szerencsejátékaiban való részvétel engedélyezett
  • külföldi játékszervezők nem szolgáltathatnak, nem hirdethetnek, pénzügyi szolgáltatók a játékosok és a játékszervezők között tranzakciót nem hajthatnak végre

Létezik egy negyedik szabályozási megközelítés, melyet két tagállam alkalmaz - név szerint Málta és Gibraltár - ez azonban indíttatását, célját és tárgyát tekintve gyökeresen eltér a fenti három stratégiától. E két tagállamban bevezetett szabályozási gyakorlat fókuszában nem a határokon átnyúló és az adott ország felé irányuló szolgáltatásnyújtás legitimitásának vagy illegitimitásának kérdése áll. Épp ellenkezőleg: Máltán és Gibraltáron egyaránt olyan jogszabályi környezet került kialakításra, melynek deklarált célja, hogy hozzáférhető, viszonylag alacsony díjú licence-ekkel, kedvező adózási feltételekkel vonzza az internetes szerencsejátékot szervező cégeket.

 

Utolsó frissítés: 2011-08-16

Csak előfizetéssel rendelkező olvasóink részére, kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Címkék: elemzés, jogi háttér,