A szilveszteri Skandináv lottó akció nyertesei

2015-01-08
A Szerencsejáték Zrt "Szilveszteri Skandináv lottó" akciójának nyereményjegyzéke

2014. december 27.-2015. január 1. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek

Játék megnevezéseJátékba küldés helyeNyereményA nyertes játék
azonosító száma
Skandináv lottó M-com fogadás 7 000 000 Ft 01 25011 12991540 92499
Skandináv lottó Bizományos
2067 Szárliget, Iskola u. 5.
700 000 Ft 01 25012 12067831 37479
Skandináv lottó Bizományos
8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 85.
700 000 Ft 01 25012 12132941 86455
Skandináv lottó Bizományos
4027 Debrecen Malompark, Füredi u. 27.
700 000 Ft 01 25012 12444551 10072
Skandináv lottó 801. sz. Lottózó
2030 Érd, Budafoki u. 2-4.
700 000 Ft 01 25013 12850552 61121
Skandináv lottó 64. sz. Lottózó
1173 Budapest, Kaszáló u. 47.
700 000 Ft 01 25011 12750532 55932
Skandináv lottó Posta
2145 Kerepes-Szilasliget, Béke u. 2.
700 000 Ft 01 25013 12842671 51641
Skandináv lottó Bizományos
7717 Kölked, Tisza u. 7.
700 000 Ft 01 25011 12173931 92002

 

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb 2015. február 5-én (csütörtökön) 15:00 óráig jelentkezhetnek a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával, illetve leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap "B" példányának bemutatásával), illetve internetes játék esetében a 10 vagy 15 jegyű ügyfél-azonosító szám megadásával, ATM-es játékmódban vásárolt nyertes játék esetében annak a bankkártya számának a megadásával, amelyről a nyertes játékát fizette, illetve Mobil Vásárlás igénybevételével befizetett nyertes játék esetében annak a SIM kártyának a bemutatásával, amelyről a játékát fizette, valamint nyereményigénylési lap kitöltésével. A nyereményigénylést az 5 millió Ft és ennél kisebb nyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában, az 5 millió Ft-nál nagyobb nyeremények, valamint az elektronikus fogadási rendszerben (interneten, sms-ben, telefonon, ATM-en) vásárolt játékkal elért bármely összegű nyeremény esetében a 06-1-224-2893-as vagy a 06-1-224-2895-ös telefonszámon (H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-12:00) történő egyeztetést követően a Sorsolási Osztályon lehet benyújtani (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.).


Online terminálon befizetett akciós játék esetében, ha a nyertes a jelentkezési határidő utolsó napján (2015.február 5-én) 15:00 óra előtt olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja 15:00 óráig a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási Osztályra az átvételi igazolás leadása és a nyereményigénylést benyújtása érdekében eljutni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen online terminálon történő beolvastatását követő 5 munkanapon belül (legkésőbb 2015. február 12-ig) a fentiekben megadott telefonszámon történő egyeztetést követően a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást leadnia és a nyereményigénylést benyújtania. Amennyiben azonban az átvételi igazolás online terminálon történő beolvastatása nem történik meg legkésőbb 2015. február 5-éig (csütörtökön) 15:00 óráig, akkor a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti. A határídő jogvesztő! A nyereményigénylés során személyazonosságot igazoló okmány és lakcímkártya, továbbá az interneten, telefonon befizetett játék esetén a játékos elektronikus fogadási rendszerben megadott bankszámlaszámának igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatása, SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. Azon játékosoknak, akik játékaik árát mobil vásárlással egyenlítették ki, a telefonkészüléket és azt a SIM kártyát is magukkal kell vinniük, amelyről a fogadás történt. OTP bankjegykiadó-automatán befizetett játék esetén a játékosnak azt a bankkártyát kell bemutatnia, amellyel a fogadás történt, valamint az ATM-es regisztrációkor megadott mobiltelefonszám megadása is szükséges.
A nyeremények kizárólag banki átutalással kerülnek kifizetésre.

További részletek a szórólapokon, a www.szerencsejatek.hu honlapokon.

 

Forrás: Szerencsejáték zrt