A játékosvédelem szempontjából is aggályos a hazai szerencsejáték-piac jelenlegi helyzete

2012-05-10
A végrehajtási rendelet megjelenésének hiánya, az online szerencsejátékok jelenlegi szabályozatlansága, valamint a pénznyerő automaták után fizetendő játékadó megnövelése mind-mind kedvezőtlenül hat a játékosok védelmére – állítja Ottományi Anna, az Alapítvány a Felszabadult, Tiszta Játékért kuratóriumi elnöke, aki az átlátható piaci szabályozásban és a szigorú szankciókban hisz.

 

A 2011-ben a játékosok védelmére és a hazai szerencsejáték kultúra fejlesztésére megalakult alapítvány vezetője az új, szerver alapú pénznyerő automatákat és rendszereket önmagukban nem tartja rossz megoldásnak. Ezek ugyanis véleménye szerint megbízhatóan ellenőrizhetőek, s így a játékosvédelem szempontjainak is megfelelnek. 

„A kormány talán Európa legszigorúbb törvénymódosítását készül bevezetni, s ez önmagában a mi célkitűzéseinkkel sem összeegyeztethetetlen. Viszont sok súlyos problémát generál a szervezők, a játékosok, de még a kormány számára is az, hogy hónapok óta nem jelenik meg a módosításhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet” – fogalmaz az alapítvány vezetője, aki a tiszta és felelősségteljes piaci üzemeltetés érdekében fontosnak tartaná a biztosíték, a kaució vagy a koncesszió intézményének bevezetését, amely más játéktípusoknál, például a kaszinók esetében már bevett gyakorlat.

 

„Ha ez a pénznyerőknél is megvalósulna, akkor olyan tőkeerős szervezők működnének a magyar piacon, akik a játékosok védelmére is képesek, illetve hajlandók áldozni” – hangsúlyozza Ottományi Anna, aki a játékosvédelemre vonatkozóan kiterjedtebb szabályozást várt a kormánytól.

 

„Szívesen vettük volna, ha a szerencsejáték törvény képzési-, illetve folyamatos továbbképzési kötelezettséget is előír a szervezők számára. Erre vannak külföldön jó példák. Ott más szakmákhoz hasonlóan, rendszeres időközönként vezetői, illetve dolgozói szinten is kötelező a továbbképzéseken való részvétel, mégpedig egy úgynevezett kredit rendszer keretében. Ennek bevezetésével kialakítható lenne egy olyan szakmai elit, amelynek tagjai folyamatosan tájékozódnak a nemzetközi trendek alakulásáról. A szervezők ezáltal megérthetnék, mennyire fontos egy olyan környezet és hozzáállás kialakítása, amely biztosítja a szerencsejáték kulturált formáját, valamint, hogy az elsősorban a szórakozást szolgálja, és ne vezessen a játékfüggőség kialakulásához” – teszi hozzá a kuratóriumi elnök.

 

Az alapítvány különösen az internetes szerencsejátékokat tartja aggályosnak, ráadásul ez a kérdés a jelenlegi átmeneti időszakban vált igazán aktuálissá. 

 

„Mindig hangoztattuk, hogy az online szerencsejátékok szabályozatlan környezetben nagy veszélyeket rejtenek magukban, hiszen ez a játékosvédelem szempontjából teljesen ellenőrizhetetlen helyzetet teremt, gondoljunk csak a fiatalkorúakra” – emeli ki Ottományi Anna, aki szerint más anomáliákat is magában rejt ez a probléma.

 

„Ameddig nem hirdetik ki a végrehajtási rendeletet, a játékosok egy része mindenképpen játéklehetőségeket keres, és természetesen talál is.  Ennek egyik kényelmesen elérhető formája éppen az online világ, ahol, mint tudjuk, számtalan lehetőség nyílik a pénz kontrollálatlan elköltésére. Ráadásul a magyar játékosok ebben az esetben olyan online üzemeltetők bevételeit gazdagítják, akik – a pénznyerő automaták üzemeltetőivel ellentétben – minimális beruházások mellett, soha nem fizettek, és kellő szabályozás híján nem is fognak adókat fizetni. 

„Közben furcsának találjuk, hogy azok az üzemeltetők, akik tovább vállalják a drasztikusan megemelt adók fizetését, még azt a támogatást sem kapják meg, hogy tisztázott körülmények között készülhessenek a szerver alapú üzemeltetésre. Alapítványunk ezek tudatában továbbra is érthetetlenül áll a végrehajtási rendelet kihirdetésének késése előtt” – hangsúlyozza a kuratóriumi elnök, aki úgy látja, játékosvédelmi szempontból ellentmondásosak a pénznyerők I., illetve II. kategóriája közötti definíciós különbségek. „Itt például szükségesnek tartanánk a II. kategóriájú pénznyerő automaták által kifizetett minimum nyeremény mértékének szabályozását” – teszi hozzá.

 

Az alapítvány időről időre kifejti véleményét a szerencsejáték-piacon megfigyelhető tendenciák potenciális jövőbeni hatásairól is – mindig a biztonságos játék, illetve a játékosok védelmének szempontjait figyelembe véve. 

„A pénznyerő automatákat érintő adóemelés az eredeti célokkal éppen ellentétes hatást válthat ki: nagy valószínűséggel elviszi a játékot az illegalitás és a feketegazdaság irányába. Ott pedig nem megfelelő szintű, vagy egyáltalán nincs is ellenőrzés, ahogy adóbevétel sem folyik be az államkasszába, ezáltal nem marad elég anyagi forrás a játékosvédelemre sem. Ez pedig nem lehet a törvényalkotók érdeke. Ezért mi a tiltás helyett az átlátható, kiszámítható és számon kérhető piaci szabályozásban, valamint a szigorú szankciókban hiszünk.” 

 

Az alapítvány játékfüggőség kérdésében – amely egy 2009-ben elvégzett felmérés szerint hazánkban közel 100 ezer embert érint  –  a megelőzést, a prevenciót tartja a leghatékonyabb megoldásnak. 

„A szerencsejáték-függőség nem szüntethető meg csupán azáltal, hogy csökkentjük a pénznyerő automaták számát, vagy akár felszámoljuk a legális játékhelyek egy részét” – vallja Ottományi Anna, akinek alapítványa a nemzetközi tapasztalatokat és trendeket tanulmányozva kíván hathatós segítséget nyújtani  a különféle prevenciós és felvilágosító programok  kidolgozásához, s végső soron a szerencsejáték-ipar nem túl kedvező társadalmi megítélésének megváltoztatásához is szeretne hozzájárulni.