Hogyan zajlanak a központi szerver által üzemeltetett játékok engedélyezési eljárásai? - Archív!

A Minisztérium válaszol II.
Tegnapi cikkünkben áttekintettük, hogy a milyen kritériumnak kell megfelelnie a központi szerver üzemeltetetőjének ahhoz, hogy engedélyt kapjon a tevékenység végzésére. Most folytatjuk a témát, és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) válasza alapján azt vesszük végig, hogyan történik a központi szerver által üzemeltetett játékokhoz kapcsolódó valamennyi engedélyezési eljárás folyamata.

Az NGM tájékoztatója alapján a központi szerver üzemeltetésére az engedély akkor adható ki, ha azt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmai szervezet megvizsgálta és auditálta. A központi szervernek informatikai biztonsági és zártsági szempontból, továbbá a játéklogikát tekintve kell megfelelnie a jogszabályoknak. Az NGM által végzendő engedélyezési eljárás ügyintézési határideje három hónap lesz, az eljárás egyfokú, a miniszteri határozat ellen közigazgatási bíróság előtt lehet jogorvoslatot előterjeszteni.

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata – azaz a játékteremben található műszaki egység (konzol, terminál)  – üzemeltetését, valamint a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetését viszont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) engedélyezi, az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje itt is három hónap.

A minisztérium tájékoztatója kitér arra is, hogy a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákhoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (MKEH) kell mérésügyi- műszaki hatósági engedélyt beszerezni. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automaták engedélyezése ennek megfelelően a hagyományos pénznyerő automatákra irányadó szabályokhoz hasonlóan történik, a végrehajtási rendelet kiadását követően.

A központi szerverrel kapcsolatban a részletes informatikai, műszaki, adatbiztonsági szabályokat a szerencsejáték törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a központi szerver engedélyezéséről és üzemeltetéséről szóló, a közeljövőben kiadandó külön NGM-rendelet tartalmazza majd.

A szerencsejáték törvény jelenleg ismerhető, publikus keretszabályai alapján is elmondható, hogy az esetleges adatvesztést és a központi szerver manipulációjának előfordulási kockázatát rendkívül szigorú előírások csökkentik a minimumra: a központi szerver üzemeltetőnek a COBIT szerinti előírásoknak. Ezen kívül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által a pénzügyi szervezetek informatikai hálózatával kapcsolatban kiadott, 1/2007. számú módszertani útmutatójában foglaltaknak kell folyamatosan megfelelnie – olvasható a minisztériumi háttéranyagban.

A központi szerver üzemeltetésének műszaki-informatikai feltételeit távoli hozzáférés és helyszíni ellenőrzés útján a NAV SZEF (Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály)  – hatósági felügyeleti eljárásban – folyamatosan ellenőrzi, és jogszabálysértés esetén kezdeményezi az NGM-nél a központi szerver üzemeltetési engedély felfüggesztését. 

A központi szerver digitális adatállományának megőrzési kötelezettségét 10 éves időtartamban írja elő a szerencsejáték törvény, s ez az esetleges visszaélések utólagos felderítésének esélyeit is nagymértékben növeli – hangsúlyozza az NGM tájékoztatója, amely még kiemeli, hogy az I. és II. kategóriájú játéktermekben a hagyományos pénznyerő automatákról csak egy év múlva, azaz 2013. január 1-jéig kell áttérni a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automaták üzemeltetésére, az elektronikus játékkaszinókban viszont a szerver alapú pénznyerő automaták működtetése csak lehetőségként jelentkezik, az átállás itt nem lesz kötelező.

A Minisztérium tájékoztatása teljes terjedelmében itt olvasható.